Hyppää sisältöön

Tullisuspensiot 1.7.2014

1.7.2014 13.07
Tiedote

58/2014, MNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta. Asetus N:o 722/2014; julkaistu EUVL L 192/1.7.2014.

Nyt julkaistulla asetuksella muutetaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite I seuraavasti:

1) Lisätään otsikon ja taulukon väliin huomautus seuraavasti: ”(*)Tässä liitteessä olevaan tuotteeseen liittyvä suspensio, jonka CN- tai Taric-koodia tai tavaran kuvausta tai pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärää on muutettu tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta 24 päivänä kesäkuuta 2014 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 722/2014 (EUVL L 192, 1.7.2014, s. 9)”.

2) Lisätään tämän asetuksen liitteessä I luetellut tuoterivit asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteeseen I sisältyvän taulukon ensimmäisessä sarakkeessa mainittujen CN-koodien mukaisessa järjestyksessä.

3) Poistetaan tuoterivit, joiden CN- ja Taric-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä II.

Nyt julkaistulla asetuksella muutetaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite II seuraavasti:

1) Lisätään paljousyksikkörivit, joiden CN- ja Taric-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä III.

2) Poistetaan paljousyksikkörivit, joiden CN- ja Taric-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä IV.

Asetusta sovelletaan 1.7.2014 alkaen, paitsi Taric-koodiin 4408 39 30 10 kuuluvien tuotteiden osalta asetusta sovelletaan 1.1.2014 alkaen.

THT