Hyppää sisältöön

Tullisuspensiot 1.7.2012

27.6.2012 16.13
Tiedote

87/2012, RSA/TSe

Neuvosto on antanut 21 päivänä kesäkuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 552/2012 (EUVL L 166, 27.6.2012, s. 7–17) tiettyihin, maatalous-, kalastus- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1344/2011 (EUVL L 349, 31.12.2001) muuttamisesta.

Asetusta sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2012.

THT