Hyppää sisältöön

Tullisuspensiot 1.7.2011

Julkaisuajankohta 1.7.2011 10.07
Tiedote

112/2011, MNy/TSe

Neuvosto on antanut 21.6.2011 asetuksen (EU) N:o 631/2011 tiettyihin teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien väliaikaisesta suspendoimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1255/96 muuttamisesta. Asetus on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä L 170, 30.6.2011 osoitteessa: http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html. Asetusta sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2011.

THT