Hyppää sisältöön

Tullisuspensiot 1.1.2016

Julkaisuajankohta 5.1.2016 12.08
Tiedote

2/2016, PNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta. Asetus N:o 2015/2449; julkaistu EUVL L 345/30.12.2015.

Asetuksella suspendoidaan kokonaan yhteisen tullitariffin autonomiset tullit 110 uudelta tuotteelta. 41 tuotteen osalta tullien suspendointi ei enää ole unionin edun mukaista, ja ne poistetaan asetuksen liitteestä. 45 tullisuspension tavaran kuvausta ja 22 tuotteen CN-koodia muutetaan. Pakollisen uudelleentarkastelun päättymispäivämäärää muutetaan 148 tuotteen osalta.

Asetuksen 1387/2013 liitteet I ja II yhdistetään ja korvataan nyt julkaistun asetuksen liitteessä olevalla tekstillä.

Asetusta sovelletaan 1.1.2016 alkaen. Tuotetta, jonka Taric-koodi on 3824 90 92 88, koskevaa suspensiota sovelletaan kuitenkin 1.1.2015 alkaen.

THT