Hyppää sisältöön

Tullisuspensiot 1.1.2015

7.1.2015 13.45
Tiedote

3/2015, MNy

Euroopan unionin neuvosto on antanut asetuksen tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta. Asetus N:o 1341/2014; julkaistu EUVL L 363/18.12.2014.

Nyt julkaistulla asetuksella muutetaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä I oleva taulukko seuraavasti:

a) lisätään otsikon ja taulukon väliin huomautus seuraavasti: ”(*)Suspensio, joka koskee tässä liitteessä olevaa tuotetta, jonka CN- tai Taric-koodi tai tavaran kuvaus tai pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärä on muutettu tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta 24 päivänä kesäkuuta 2014 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 722/2014 (EUVL L 192, 1.7.2014, s. 9) ja tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta 15 päivänä joulukuuta 2014 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 1341/2014 (EUVL L 363, 18.12.2014, s. 10)”;

b) poistetaan otsikon ja taulukon välistä seuraava huomautus: ”(*) Tässä liitteessä olevaan tuotteeseen liittyvä suspensio, jonka CN- tai Taric-koodia tai tavaran kuvausta tai pakollisen uudelleentarkastelun päivämäärää muutettiin tiettyihin maatalous- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1387/2013 muuttamisesta 24 päivänä kesäkuuta 2014 annetulla neuvoston asetuksella (EU) N:o 722/2014 (EUVL L 192, 1.7.2014, s. 9)”;

c) lisätään tämän asetuksen liitteessä I luetellut tuoterivit asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liitteessä I olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa olevien CN-koodien mukaisessa järjestyksessä;

d) poistetaan tuoterivit, joiden CN- ja Taric-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä II.

Nyt julkaistulla asetuksella muutetaan asetuksen (EU) N:o 1387/2013 liite II seuraavasti:

a) lisätään paljousyksikkörivit, joiden CN- ja Taric-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä III;

b) poistetaan paljousyksikkörivit, joiden CN- ja Taric-koodit luetellaan tämän asetuksen liitteessä IV.

Asetusta sovelletaan 1.1.2015 alkaen, paitsi Taric-koodeihin ex 8501 32 00 50 ja ex 8591 33 00 55 kuuluvien tuotteiden osalta asetusta sovelletaan 1.1.2014 alkaen.

THT