Hyppää sisältöön

Tullisuspensiot 1.1.2013

20.12.2012 15.00
Tiedote

159/2012, MNy/TSe

Neuvosto on antanut 17 päivänä joulukuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 1232/2012 (EUVL L 350 20.12.2012, s. 8–35) tiettyihin maatalous-, kalastus- ja teollisuustuotteisiin sovellettavien yhteisen tullitariffin autonomisten tullien suspendoimisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1344/2011 (EUVL L 349, 31.12.2001) muuttamisesta.

Asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2013.

THT