Tullissa otetaan käyttöön suora sanoma-asioinnin ohjelmistototeutuksissa sisäisiä teknisiä parannuksia 30.9.2017

27.9.2017 8.00
Tiedote

Asiakasrajapinta suora sanoma-asioinnissa ei muutu. Uudessa toteutuksessa on pyritty parantamaan sanoma-asioinnin luotettavuutta.

Periaate on, että kun Tulli on vastaanottanut onnistuneesti asiakkaan ilmoituksen suora sanoma-asioinnin kautta, Tulli myös käsittelee ilmoituksen loppuun saakka ja vastaa asiakkaalle. Järjestelmissä on pyritty siihen, että ilmoitus käsitellään ja vastaussanoma saadaan luotua häiriötilanteissakin. Mahdollisessa häiriötilanteessa vastauksen saapuminen asiakkaalle voi kestää ja saapua asiakkaalle vasta häiriön loppumisen jälkeen.

Muutoksista johtuen haluamme korostaa erityisesti, että samaa Upload-pyyntösanomaa ei pidä häiriötilanteessa lähettää uudestaan eri lähetyskerran tunnisteella.

  • Jos asiakas epäilee, että Tulli ei ole vastaanottanut Upload-pyyntösanomaa, on edelleen sallittua tehdä lähetys uudestaan samalla lähetyskerran tunnisteella.
  • JosTulli on jo onnistuneesti vastaanottanut Upload-pyyntösanoman kyseisellä lähetyskerran tunnisteella, Tullin järjestelmä havaitsee duplikaatin ja vastaa virhekoodilla 500 ja tekstillä "ApplicationRequest with duplicate reference received."
  • Jos onnistuneesti lähetettyyn Upload-pyyntösanomaan ei tule Download-operaatiolla noudettavaa vastaussanomaa (ja Tulli ei ole ilmoittanut katkosta), Tullin asiakastukeen voi olla yhteydessä ja asiakastuki tarvittaessa selvittää yksittäisen ilmoituksen tilanteen.

Suora sanoma-asioinnin teknisessä oppaassa sivulla 13 kuvassa 6 opastetaan lähettämään järjestelmähäiriön tapauksessa Upload-pyyntösanoma uudelleen eri lähetyskerran tunnisteella.

Tämä on vanhentunut ohje 30.9 alkaen katkon jälkeen.

1.10.2017 alkaen suorassa sanoma-asioinnissa järjestelmähäiriöiden tapauksessa on käytettävä duplikaattien estämiseksi samalle Upload-pyyntösanomalle samaa lähetyskerran tunnistetta aina niin kauan, että ilmoittajan järjestelmä joko vastaanottaa Tullilta vastauksen koodilla 000 (ja tekstillä "OK") tai vastauksen koodilla 500 (ja tekstillä "ApplicationRequest with duplicate reference received."). Jos Upload-pyyntösanomassa on virhe ja Tulli vastaa virhekoodilla, mikä raportoi Upload-pyyntösanomaan liittyvästä virheestä, entiseen tapaan Upload-pyyntösanoma pitää korjata ja lähettää uudella lähetyskerran tunnisteella. Päivitämme tekniseen oppaaseen tuon kuvan 6 lokakuun aikana.

Kuten ennenkin, myös tapauksessa, missä Download-operaatiolla noudettava vastaussanoma raportoi ilmoituksen virheestä, pitää korjattu ilmoitus lähettää uudessa Upload-pyyntösanomassa uudella lähetyskerran tunnisteella.

Lisätietoa:
TH.DirectMessageExchange(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet