Hyppää sisältöön

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kasvoi 126,2 miljoonaan euroon

17.3.2015 9.30
Tiedote

Tullin tietoon tuli vuonna 2014 yhteensä 9 789 rikosta (2013: 10 724).

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus kohosi 126,2 miljoonaan euroon.  Tästä summasta vältettyjen verojen määrä oli 26,5 miljoonaa euroa (2013: 5,23 milj. euroa). Takaisin saadun rikoshyödyn määrä oli 17,5 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 24,9 miljoonaa euroa.

Törkeiden huumausainerikosten määrä nousi

Tullin tietoon tuli vuonna 2014 yhteensä 2 211 huumausainerikosta (2013: 3 276). Vaikka huumausainerikosten kokonaismäärä on laskenut, on törkeiden huumausainerikosten määrä noussut: vuonna 2014 määrä oli 300, kun se vuonna 2013 oli 202.  Laskua tapahtui perusmuotoisten huumausainerikosten osalta, joka selittyy osittain vähentyneillä kat-huumeiden takavarikoilla. Lisäksi ns. kirjekeikoissa aineiden määrät ovat yhä useammin ylittäneet törkeän tekomuodon rajan.

Talousrikostorjunnan vaikuttavuus 23,34 miljoonaa euroa

Tulli tutki vuonna 2014 yhteensä 824 veropetosta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 557. Törkeitä veropetoksia paljastui 82 (2013: 51). Vuonna 2014 Tullin tutkimat talousrikoksiksi luokitellut törkeät veropetosjutut ovat olleet pääasiassa savukkeiden, alkoholin ja nuuskan laitonta maahantuontia, auto-, valmiste- ja arvonlisäveroihin sekä polkumyyntitulleihin ja tullivarastointiin liittyviä tapauksia. Törkeiden veropetosten tutkinta-aika vuonna 2014 oli 237 vuorokautta, kun se edellisvuoden vastaavalla tarkastelujaksolla oli 228 vuorokautta. Tullin talousrikostorjunnan vaikuttavuus oli yhteensä 23,34 miljoonaa euroa (2013: 22,39 milj. euroa).

– Tullissa on panostettu vuosia pitkäkestoiseen talousrikostutkintaan. Osaamisemme korostuu erityisesti kansainvälisen aspektin omaavissa tullisektorin talousrikoskokonaisuuksissa, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Alkoholin matkustajatuonnin valvontaa tehostettu

Alkoholia takavarikoitiin vuonna 2014 yhteensä 7 382 litraa. Kokonaismäärä on reilusti pienempi kuin vuonna 2013, jolloin se oli 11 136 litraa. Vuonna 2014 veroharkintaan ohjattiin 74 297 litraa alkoholia, joista Tulli otti haltuun 23 082 litraa. Haltuunottotilastoja tarkasteltaessa voidaan havaita yksittäisten isojen erien hieman pienentyneen litramääräisesti vuoden 2014 aikana verrattuna esim. kahteen edelliseen vuoteen.  Heinäkuussa 2014 lakiin sisällytettiin alkoholin tuontia koskevat ohjetasot näyttö- ja selvitysvelvollisuuden asettamiseksi matkustajalle. Lain muutoksen jälkeen lähinnä Viron liikenteeseen keskittynyttä alkoholin tuontia on valvottu Tullissa sekä tehostetusti että päivittäisen valvontatyön yhteydessä.

Harmaan talouden torjunta Tullissa menestyksellistä

Tullin yritystarkastus tukee omalla toiminnallaan harmaan talouden torjuntaa ja talousrikostorjuntaa. Tullin toiminta harmaan talouden torjunnan osalta on ollut menestyksekäs niin euroissa kuin harmaan talouden vastaisen toiminnan ja valvonnan tehostumisen näkökulmasta. Yritys- ja asiakirjatarkastusten jälkikanto-osuus vuonna 2014 oli vajaa 19,68 miljoonaa euroa, talousrikostorjunnan takaisin saama rikoshyöty 2,38 miljoonaa euroa ja viranomaisyhteistyössä kannetut verot sekä torjutut veronmenetykset vajaat 2,78 miljoonaa euroa. Harmaan talouden torjuntaan liittyvän toimintaohjelman projektien vaikuttavuus vuonna 2014 oli vajaat 5,02 miljoonaa euroa.

– Tullin harmaan talouden torjuntaan on kiinnitetty paljon huomiota ja voimavaroja. Meillä on oma harmaan talouden torjuntahanke, olemme tehostaneet tarkastuspuolen toimintaa sekä tiivistäneet kokonaisuudessa rikostorjunnan ja yritystarkastuksen yhteistyötä, kertoo valvontajohtaja Petri Lounatmaa.

Lisätietoja:

Valvontaosaston johtaja Sami Rakshit, p. 040 332 2506
Valvontajohtaja Hannu Sinkkonen, p. 040 332 4389 (rikosasiat)
Valvontajohtaja Mikko Grönberg, p. 040 332 2679 (alkoholin matkustajatuonti)
Valvontajohtaja Petri Lounatmaa, p. 040 332 2149 (harmaan talouden torjunta)
Valvontajohtaja Ulla Sinkkilä, p. 040 332 6489 (verotarkastus)

Lehdistötiedotteet