Hyppää sisältöön

Tullirikosten määrä edelleen korkealla tasolla

15.3.2016 12.00
Tiedote

Tullin tietoon tuli vuonna 2015 yhteensä 9 656 rikosta (2014: 9 789).

Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli noin 16 miljoonaa euroa.  Tästä summasta vältettyjen verojen määrä oli 3,45 miljoonaa euroa (vuonna 2014: 26,50 milj. euroa). Takaisin saadun rikoshyödyn määrä oli 10,7 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 17,5 miljoonaa euroa.

Huumausainerikosten määrä nousi

Tullin tietoon tuli vuonna 2015 yhteensä 2312 huumausainerikosta (2014: 2 211). Vaikka huumausainerikosten kokonaismäärä nousi, törkeiden huumausainerikosten määrä laski: vuonna 2015 määrä oli 199, kun se vuonna 2014 oli 300. Nousua tapahtui perusmuotoisten huumausainerikosten osalta.

Huumeita takavarikoitiin vähiten viiteen vuoteen. Vuonna 2015 huumeita takavarikoitiin yhteensä 1 277 kiloa, mikä on yli 2 000 kiloa vähemmän kuin vuonna 2014. Khat-huumeen takavarikot vähenivät edellisvuodesta lähes tarkalleen 2 000 kiloa, mikä selittää kokonaismäärän vähenemisen. Khatin takavarikoiden vähenemiseen voidaan pitää osasyynä kuriirien vähentymistä ja kuivatun khatin suosion nousua. Amfetamiinia takavarikoitiin suuri määrä: noin 136 kiloa (2014: 187,8 kg). Samoin kokaiinitakavarikkomäärä oli suuri: 5,86 kg, mikä on suurin määrä 13 vuoden ajalla, noin 100 grammaa enemmän kuin edellisvuonna.   

Veropetosten määrä nousi - talousrikostorjunnan vaikuttavuus 14,24 miljoonaa euroa

Tulli tutki vuonna 2015 yhteensä 856 veropetosta, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 824. Törkeitä veropetoksia paljastui 69 (2014: 82). Vuonna 2015 Tullin tutkimat talousrikoksiksi luokitellut törkeät veropetosjutut ovat olleet pääasiassa savukkeiden, alkoholin ja nuuskan laitonta maahantuontia, ajoneuvo-, valmiste- ja arvonlisäveroihin sekä polkumyyntitulleihin ja tullivarastointiin liittyviä tapauksia. Tullin talousrikostorjunnan vaikuttavuus oli yhteensä 14,24 miljoonaa euroa (2014: 23,34 milj. euroa).

– Tullissa on panostettu edellisvuosien tapaan pitkäkestoiseen talousrikostutkintaan. Osaamisemme korostuu erityisesti laajoissa talousrikostutkinnoissa, joissa on kansainvälistä liittymäpintaa, kertoo valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Alkoholin matkustajatuonnin ja verkkokaupan valvontaa tehostettu

Alkoholia takavarikoitiin vuonna 2015 yhteensä 4 471 litraa. Kokonaismäärä on pienempi kuin vuonna 2014, jolloin se oli 7 382 litraa. Vuonna 2015 Tulli otti haltuun 29 200 litraa alkoholia, mikä on 6 118 litraa enemmän kuin edellisvuonna.  Vuoden 2015 aikana Tulli siirsi yhteensä 509 alkoholierää eli noin 267 089 litraa alkoholia veroharkintaan.  Heinäkuussa 2014 lakiin sisällytettiin alkoholin tuontia koskevat ohjetasot näyttö- ja selvitysvelvollisuuden asettamiseksi matkustajalle. Lain muutoksen jälkeen lähinnä Viron liikenteeseen keskittynyttä alkoholin tuontia on valvottu Tullissa sekä tehostetusti että päivittäisen valvontatyön yhteydessä. Vuonna 2015 Tulli sai alkoholivalvontaan 900 000 euroa lisärahoitusta, joilla rekrytoitiin lisäresursseja valvonnalle ja valmisteverotukselle.

Tullin havaintojen mukaan alkoholin tilaaminen verkkokaupasta on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti ja alkoholin verkkokaupassa laiminlyödään yleisesti säädettyjen verojen maksaminen Suomeen. Tulli on selvittänyt eri EU-maissa sijaitsevia alkoholin verkkokauppiaita ja niiden toimintaa. Selvityksen perusteella Tulli on yhteydessä alkoholin verkkokauppaa Suomeen harjoittaviin yrityksiin ja pyrkii ohjaamaan heidän toimintaansa valmisteverolainsäädännön mukaiseksi. Jälkiverotukselle säädetyssä määräajassa Tulli voi verottaa niitä alkoholin etämyyjiä, jotka ovat myyneet Suomeen yksityishenkilöille alkoholia maksamatta lainmukaisia veroja.

Tullivalvonnassa on panostettu vuoden 2015 aikana kasvavan verkkokaupan hallintaan sekä rajoitusten- ja kieltojen ja tuoteväärennösten valvontaan.

Harmaan talouden torjunta Tullissa menestyksellistä

Tullin yritystarkastus tukee omalla toiminnallaan harmaan talouden torjuntaa ja talousrikostorjuntaa. Tullin toiminta harmaan talouden torjunnan osalta on ollut menestyksekäs niin euroissa kuin harmaan talouden vastaisen toiminnan ja valvonnan tehostumisen näkökulmasta. Yritys- ja asiakirjatarkastusten lisäkanto-osuus vuonna 2015 oli yli 64,8 miljoonaa euroa, talousrikostorjunnan takaisin saama rikoshyöty 0,51 miljoonaa euroa ja viranomaisyhteistyössä kannetut verot sekä torjutut veronmenetykset vajaat 6,13 miljoonaa euroa. Harmaan talouden torjuntaan liittyvän toimintaohjelman projektien vaikuttavuus vuonna 2015 oli vajaat 55,33 miljoonaa euroa.

– Tullin harmaan talouden torjuntaan on kiinnitetty paljon huomiota ja voimavaroja. Harmaan talouden torjunta on yksi Tullin strategiassa valituista yhteiskunnallisista vaikuttavuustavoitteista.  Toimintaamme on tehostanut Tullin oma harmaan talouden torjuntahanke, jonka lisäksi olemme tehostaneet tarkastuspuolen toimintaa sekä tiivistäneet kokonaisuudessa rikostorjunnan ja yritystarkastuksen yhteistyötä, kertoo valvontajohtaja Petri Lounatmaa.

Katso liite tiedotteen lopussa: Internetin merkitys tullirikoksissa edelleen voimakas (pdf)

Lisätietoja:
Valvontaosaston johtaja Sami Rakshit, p. 040 332 2506
Valvontajohtaja Hannu Sinkkonen, p. 040 332 4389 (huumeet ja talousrikokset)
Valvontajohtaja Mikko Grönberg, p. 040 332 2679 (alkoholien haltuunotot)
Valvontajohtaja Petri Lounatmaa, p. 040 332 2149 (harmaan talouden torjunta)
Valvontajohtaja Ulla Sinkkilä, p. 040 332 6489 (yritystarkastus)

Lehdistötiedotteet