Hyppää sisältöön

Tullin vahvistus nestemäisistä polttoaineista palautettavan valmisteveron määrästä, 1.1.–30.6.2015 välisenä aikana kulutukseen luovutetuille polttoaineille

Julkaisuajankohta 4.8.2015 16.51
Tiedote

64/2015, Marie Markus/Antti Saastamoinen

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994) annetun lain 9a §:n 5 momentin mukaan Tulli vahvistaa vuosittain tammi-kesäkuu ja heinä-joulukuu jaksoissa moottoribensiinistä ja sitä korvaavista tuotteista, dieselöljystä ja sitä korvaavista tuotteista sekä kevyestä polttoöljystä ja sitä korvaavista tuotteista palautettavan valmisteveron määrän.

Tullin vahvistamaa palautettavan valmisteveron määrää sovelletaan kunkin jakson aikana kulutukseen luovutettujen polttoaineiden veronpalautuksiin. Vahvistetut palautettavien valmisteverojen määrät 1.1.-30.6.2015 välisenä aikana kulutukseen luovutetuista nestemäisistä polttoaineista ovat:

– Moottoribensiinin palautustaso:

  • 65,58 senttiä/litra
  • Koostuu energiasisältövero 49,66 snt/l, hiilidioksidivero 15,24 snt/l ja huoltovarmuusmaksu 0,68 snt/l.

– Dieselöljyn palautustaso;

  • 44,04 senttiä/litra
  • Koostuu energiasisältövero 28,62 snt/l, hiilidioksidivero 15,07 snt/l ja huoltovarmuusmaksu 0,35 snt/l.

– Kevyen polttoöljyn palautustaso;

  • 18,78 senttiä/litra
  • Koostuu energiasisältövero 6,71 snt/l, hiilidioksidivero 11,72 snt/l ja huoltovarmuusmaksu 0,35 snt/l.

– Kevyestä polttoöljystä yhdistetyssä tuotannossa (hiilidioksidiveron alennus):

  • 5,87 senttiä/litra

Kuitenkin polttoaineista, jotka eivät ole koostumukseltaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja eräiden muiden nestemäisten polttoaineiden laatuvaatimuksista ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla säädetyn mukaisia, tai jos kyseessä on kevyt polttoöljy, joka sisältää biopolttoöljyä enemmän kuin 7 tilavuusprosenttia, hakijan on edelleen esitettävä palautuksen saamiseksi luotettava selvitys polttoaineesta suoritetusta valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta.

Jos tuote ei vastaa em. laatuvaatimuksia ja luotettavaa selvitystä ei ole, veronpalautuksen määrä on:

  1. Moottoribensiinistä, etanolista, niiden seoksesta ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmän 22 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 33,73 senttiä/litra.
  2. Dieselöljystä, biodieselöljystä, niiden seoksesta ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmän 49 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 15,39 senttiä/litra.
  3. Kevyestä polttoöljystä, biopolttoöljystä, niiden seoksesta ja niitä korvaavista tuotteista tuoteryhmän 64 mukainen vero ja huoltovarmuusmaksu 7,00 senttiä/litra

Lisätietoja: Valmisteveroneuvonta yrityksille, p. 0295 52 321 (9-15) tai valmisteveroneuvonta(at)tulli.fi

THT