Hyppää sisältöön

Tullin toimenpiteet autoverotuksessa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2014:182 johdosta

15.1.2015 11.00
Tiedote

Tullin toimenpiteet autoverotuksessa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun KHO:2014:182 johdosta

Tulli on korkeimman hallinto-oikeuden 19.12.2014 antaman ratkaisun (KHO:2014:182) ratkaisun jälkeen vahvistamissaan ensiverotuspäätöksissä soveltanut käytettyjen ajoneuvojen verotuksissa vertailulaskelmia, joiden avulla varmistetaan, ettei Suomeen toisesta jäsenvaltiosta tuotavasta autosta peritä autoveroa enempää kuin Suomessa jo rekisteröidyissä autoissa on veroa jäljellä.

Tulli on julkaissut 15.1.2015 verkkosivuillansa KHO:n päätökseen liittyvän sivuston. Sivustolta on löydettävissä vertailuprosenttitaulukot, joita sovelletaan myös autoverotuspäätösten oikaisuihin. Tutustumalla vertailuprosenttitaulukkoihin voi tehdä arvion oikaisuvaatimuksen tarpeellisuudesta. Sivustolta löytyy myös ohjeet siitä, kuinka yksinkertaistetun oikaisuvaatimuksen voi tehdä KHO:n ratkaisun perusteella.

Tullille on jätetty 15.1.2015 mennessä 6 000 veroprosentteihin liittyvää oikaisuvaatimusta. Oikaisupäätöksiä aletaan tekemään helmikuussa 2015. Tietoja oikaisuvaatimusten käsittelyn etenemisestä ja oikaisumääristä päivitetään Tullin KHO:n ratkaisua koskeville verkkosivuille.

Lisätietoja:
Tapio Rouhiainen, autoverotusjohtaja, p. 040 332 8439

KHO:n ratkaisua koskevat verkkosivut:

>> Vertailuprosentit ja niiden soveltaminen
>> Oikaisuvaatimus

Lehdistötiedotteet