Hyppää sisältöön

Tullin tilastointi selvitti asiakkaiden näkemyksiä ulkomaankauppatilastoista

Julkaisuajankohta 20.12.2023 9.15
Tiedote

Tullin tilastoinnin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin marraskuussa 2023. Kyselyllä selvitettiin Tullin tuottamien ulkomaankauppatilastojen käyttöä ja tilastoinnin tarjoamien palvelujen laatua. Kyselyn vastausten perusteella palveluja kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakaskunnan tarpeita.

Asiakaskysely lähetettiin tilastojulkaisujen, uutiskirjeiden ja Intrastat-muistutuskirjeiden tilaajille sekä muille tilastopalvelun asiakkaille. Linkki kyselyyn oli avoinna myös Tullin tilastoinnin verkkosivuilla. Laajalla jakelulla pyrittiin tavoittamaan tilastoinnin asiakaskunta mahdollisimman kattavasti.

Yleisarvosanaksi palvelujen laadusta Tullin tilastointi sai kouluarvosanan 8,6. Tämä oli hieman parempi kuin edellisen vertailukelpoisen kyselyn arvosana: vuonna 2016 yleisarvosana oli 8,4. Tullin tilastoinnin julkaisemien tietojen luotettavuudesta ja virheettömyydestä vastaajat antoivat arvosanan 8,8 (vuonna 2016 arvosana oli 8,3). Tilastoinnin henkilökunnan asiantuntevuus ja palveluhalukkuus saivat arvosanan 8,7 (vuonna 2016 arvosana oli 8,5).

Tullin tilastoinnin verkkosivut saivat sekä tietosisällön kattavuudesta että käytön selkeydestä ja helppoudesta arvosanan 8,2 (vuonna 2016 verkkosivujen yleisarvosana oli 7,8). Lähes puolet vastaajista ilmoitti, että sivuilla on riittävästi tietoa. Eniten verkkosivuille toivottiin lisää Intrastat-ilmoituspalvelun esittelyä, tietoa tilastomenetelmistä ja käsitteistä sekä lisää tilastografiikkaa ja taulukoita.

Tullin Internet-sivuilla julkaistavista tilastoista ja tuotteista käytetyimmäksi vastaajat ilmoittivat Tullin etusivun tilastotiedotteet, joita luki säännöllisesti tai toisinaan yli puolet vastaajista. Toiseksi eniten luettiin kuukausitilastoa ja kolmanneksi tärkeimmäksi tuotteeksi verkkosivuilla arvioitiin tilastoihin liittyvät lisätiedot kuten luokitukset.

Ulkomaankauppatilastojen tietokanta Uljas (uljas.tulli.fi) sai tietosisällön riittävyydestä arvosanan 8,2 ja käytön selkeydestä ja helppoudesta 7,7 (vuonna 2016 Uljas sai yleisarvosanan 8,0). Uljaksen käyttöliittymä uusittiin vuonna 2019 eli edellisen asiakaskyselyn jälkeen. Uljasta säännöllisesti käyttävien keskuudessa Uljas sai pääosin kiittävää palautetta, mutta osa vastaajista kokee Uljaksen hieman hankalaksi käyttää. Uljas-palvelua kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden lisääntyneitä tietotarpeita. Myös Uljaksen käyttöohjeistusta ja ominaisuuksia parannetaan ensi vuoden aikana.

Tullin tilastointi kiittää kyselyyn vastanneita runsaasta palautteesta. Yhteystietonsa jättäneiden kesken on suoritettu arvonnat ja palkinnot lähetetty voittajille.

Tullin tilastoinnin kouluarvosanat vuosina 2010, 2013, 2016, 2023

Tullin tilastoinnin kouluarvosanat vuosina 2010, 2013, 2016, 2023
Huom. Vuoden 2019 asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin eri asteikolla, tulokset eivät siksi ole vertailukelpoisia.
Tilastotiedote