Hyppää sisältöön

Tullin tilastointi selvitti asiakkaiden näkemyksiä ulkomaankauppatilastoista

Julkaisuajankohta 2.6.2016 9.00
Tiedote

Tullin tilastoinnin asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin huhtikuussa 2016. Kyselyllä selvitettiin Tullin tuottamien ulkomaankauppatilastojen käyttöä ja tilastoinnin tarjoamien palvelujen laatua. Kyselyn vastausten perusteella palveluja kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakaskunnan tarpeita.

Asiakaskysely lähetettiin nyt ensimmäistä kertaa paitsi tilastojulkaisujen tilaajille ja muille tilastopalvelun asiakkaille, niin myös 3 500 suomenkieliselle Intrastat-ilmoittajalle. Laajalla jakelulla pyrittiin tavoittamaan tilastoinnin asiakaskunta mahdollisimman kattavasti.

Yleisarvosanaksi palvelujen laadusta Tullin tilastointi sai kouluarvosanan 8,4. Tämä oli hieman heikompi kuin edellisen kyselyn arvosana: vuonna 2013 yleisarvosana oli 8,6. Tullin tilastoinnin julkaisemien tietojen luotettavuudesta ja virheettömyydestä vastaajat antoivat arvosanan 8,2. Tilastoinnin henkilökunnan asiantuntevuus ja palveluhalukkuus saivat arvosanan 8,4.

Tullin tilastoinnin verkkosivut saivat arvosanan 7,8. Eniten verkkosivuille toivottiin lisää nimikkeistöjen ja luokitusten havainnollistamista. Kuten aiemmissakin asiakaskyselyissä haasteellisimmaksi ulkomaankaupan tilastoissa koettiin käytössä oleva nimikkeistö. Yhdistetty nimikkeistö (CN) on käytössä sekä tariffoinnissa että tilastoinnissa kaikissa EU-maissa, ja se perustuu maailmanlaajuiseen harmonisoituun tavaranimikkeistöön (HS). Lisätietoa nimikkeistöistä ja luokituksista löytyy Tullin verkkosivuilta.

Tullin Internet-sivuilla julkaistavista tilastoista ja tuotteista käytetyimmäksi vastaajat ilmoittivat Tullin etusivun tilastotiedotteet, joita luki säännöllisesti tai toisinaan yli puolet vastaajista. Toiseksi eniten luettiin kuukausijulkaisua ja kolmanneksi tärkeimmäksi tuotteeksi verkkosivuilla arvioitiin tilastoihin liittyvät lisätiedot kuten luokitukset.

Ulkomaankauppatilastojen tietokanta Uljas (http://uljas.tulli.fi) sai yleisarvosanan 8,0. Uljasta pidempään käyttäneiden keskuudessa Uljas sai pääosin kiittävää palautetta. Osa vastaajista kokee Uljaksen kuitenkin hieman hankalaksi käyttää, haasteellista on esim. nimikehaku, koko vuoden tietojen haku sekä käytetyt paljousyksiköt. Uljas-palvelua kehitetään jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden lisääntyneitä tietotarpeita. Myös Uljaksen käyttöohjeistusta parannetaan kuluvan vuoden aikana.

Uljaksen käyttötilastojen ja myös tämän kyselyn perusteella Uljaksesta haetaan eniten eri tavaraluokitusten mukaisia ulkomaankauppatilastoja. Myös uusimpia Uljaksen ominaisuuksia kuten karttagrafiikkaa ja avointa rajapintaa ilmoitti vähintään toisinaan käyttävänsä jokunen vastaaja. Vuonna 2015 Uljaksesta tehtiin 70 000 tilastohakua.

Intrastat-järjestelmään liittyen saatiin runsaasti palautetta ja kehittämisehdotuksia. Tullin sähköisten asiointipalvelujen kehitystyö on parhaillaan käynnissä ja yhtenä kehittämiskohteena on Intrastat-asioinnin sujuvoittaminen. Tulevina vuosina Intrastat-ilmoittamista kevennetään kaikissa jäsenmaissa.

Tullin tilastointi kiittää kyselyyn vastanneita runsaasta palautteesta. Yhteystietonsa jättäneiden kesken on suoritettu arvonnat ja palkinnot lähetetty voittajille.

Tilastotiedote