Hyppää sisältöön

Tullin suora sanoma-asiointi nopeuttaa yritysten tuonnin ja passituksen sanomailmoittamista

12.11.2014 9.00
Tiedote

Tulli panostaa voimakkaasti sähköisen asioinnin kehittämiseen ilmoitusmenettelyissään ja kiinnittää erityistä huomiota palvelun toimintavarmuuteen ja tietoturvaan.  Suoran sanoma-asioinnin laajeneminen tänä vuonna tuontiin ja passitukseen merkitsee yrityksille ajan ja kustannusten säästöä.

Suora sanoma-asiointi on ollut mahdollista useaan Tullin sovellukseen: vienti-, yleisilmoitus- ja EMCS-järjestelmään sekä Ahvenanmaan verorajajärjestelmään.  Tänä syksynä Tulli tarjoaa yrityksille suoran sanoma-asioinnin myös tuonti- ja passitusjärjestelmiin.

Ensimmäiset pilottiyritykset ovat aloittaneet tuotannon, ja muut yritykset ovat voineet hakeutua testaukseen toukokuun 2014 jälkeen. Muiden suoran sanoma-asioinnin asiakkaiden tuotannon aloitus tehdään porrastetusti, millä varmistetaan käyttöönoton sujuvuus.

Suoraa sanoma-asiointiratkaisua tuonnissa ja passituksessa ovat pilotoineet yhteistyössä Tullin kanssa DB Schenker Oy, Nurminen Logistics Services Oy, Etelä Suomen Sijoitus Oy, Centos Central Logistics Oy ja F1 Express Oy.  

Intrastat-järjestelmässä suora sanoma-asiointi tulee mahdolliseksi vuoden 2015 alkupuolella.  Pilottiyritykset on valittu, ja asiakastestaukset alkavat vuoden 2014 lopulla.

Yrityksillä on hyviä käyttökokemuksia

Sanoma-asioinnin avulla yritykset voivat liittää Tullin kanssa asioimisen osaksi omia työprosessejaan ja tietojärjestelmiään. Yritykset ovat olleet tyytyväisiä suoran sanoma-asioinnin nopeuteen ja palvelutasoon.  Myös toimintavarmuuden on todettu parantuneen.  Ilmoitusten käsittelyaikojen lyhentyminen on mahdollistanut myös asiakkaiden omien työprosessien kehittämisen.

Suora sanoma-asiointi tuonnissa ja passituksessa edellyttää XML-muotoisten sanomien käyttöä, Tullin lupaa sekä hyväksytysti suoritettua asiakastestausta Tullin kanssa.

Tulli-ilmoituksista yli 90 prosenttia tehdään jo sähköisesti. Sähköisistä asiakassanomista jo reilusti yli puolet tulee suoran sanoma-asioinnin kautta, joka on ollut käytössä Tullin ja yritysten välisessä sanomaliikenteessä vuoden 2010 kesäkuusta lähtien. Sen avulla sähköinen tulliasiointi on jo lähes reaaliaikaista.

Lisää suoran sanoma-asioinnin asiakkaaksi hakeutumisesta, testauksesta ja teknisistä määrityksistä voi lukea Sanomapohjainen asiointi Tullissa -oppaista Tullin internetsivuilta osoitteesta

http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/sahkoinenasiointi/index.jsp

Lisätietoja:
tulliylitarkastaja Juha H Lempiäinen 040 332 2710

Suora sanoma-asiointi = Tullin asiakkaan tietojärjestelmä voi lähettää tietoturvallisesti sanomia Tullin järjestelmiin internetin yli sekä noutaa Tullin järjestelmistä tuotettuja vastaussanomia.

Lehdistötiedotteet