Hyppää sisältöön

Tullin päätös (2/2015) Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta

12.1.2015 13.40
Tiedote

2/2015, LN/AOL

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015
__________        

Tulli on valtion maksuperustelain (150/1992) 9 §:n nojalla, huomioon ottaen valtiovarainministeriön Tullin suoritteiden maksullisuudesta antaman asetuksen (1041/2012) 4 §:n sekä arvonlisäverolain (1501/1993) säännökset, päättänyt:

1 §

Tullin liiketaloudelliset suoritteet hinnoitellaan tämän päätöksen liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Verokanta on 24 prosenttia, lukuun ottamatta hinnastosta ilmeneviä poikkeuksia.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 2015, ja sillä kumotaan Tullin 15 päivänä tammikuuta 2013 antama päätös (2/2013) Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta.

THT