Hyppää sisältöön

Tullens beslut (2/2013) om prissättning av Tullen företagsekonomiska prestationer

Utgivningsdatum 15.1.2013 8.53 | Publicerad på svenska 4.1.2017 kl. 16.53
Pressmeddelande

2/2013, AHa/AOL

Utfärdat i Helsingfors den 15 januari 2013

Tullen har med stöd av 9 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt med beaktande av bestämmelserna i 4 § i finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer (1041/2012) och bestämmelserna i mervärdesskattelagen (1501/1993) beslutat:

1 §

Tullens företagsekonomiska prestationer prissätts enligt prislistan i bilagan till detta beslut. Priserna inkluderar mervärdesskatt. Skattesatsen är 24 procent, utom då annat nämns i prislistan.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 21 januari 2013 och genom det upphävs Tullstyrelsens beslut av den 29 december 2010 om prissättning av tullverkets företagsekonomiska prestationer.


Se också: Finansministeriets förordning (1041/2012) om Tullens avgiftsbelagda prestationer

TMD