Hyppää sisältöön

Tullin päätös (2/2013) Tullin liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta

Julkaisuajankohta 15.1.2013 8.53
Tiedote

2/2013, AHa/AOL

__________

Tulli on valtion maksuperustelain (150/1992) 9 §:n nojalla, huomioon ottaen valtiovarainministeriön Tullin suoritteiden maksullisuudesta antaman asetuksen (1041/2012) 4 §:n sekä arvonlisäverolain (1501/1993) säännökset, päättänyt:

1 §

Tullin liiketaloudelliset suoritteet hinnoitellaan tämän päätöksen liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Verokanta on 24 prosenttia, lukuun ottamatta hinnastosta ilmeneviä poikkeuksia.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 21 päivänä tammikuuta 2013, ja sillä kumotaan Tullihallituksen 29 päivänä joulukuuta 2010 antama päätös tullilaitoksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta.
 

Finlex: Valtiovarainministeriön asetus (1041/2012) Tullin suoritteiden maksullisuudesta

THT