Hyppää sisältöön

Tullin määräys yhteisvastuullisen edustajan hyväksymismenettelystä

12.1.2015 13.19
Tiedote

1/2015, LN/AOL

Nro
1/2015

Antopäivä
12.1.2015

Säädösperusta
Väylämaksulaki 4 § (1214/2014) 3 momentti

Voimassaoloaika
15.1.2015 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmät
Meriliikenneyhtiöt ja niiden edustajat

1. Yleistä

Väylämaksulain muutoksella (1214/2014) nykyisessä laissa tarkoitettu laivanisännän edustaja korvataan yhteisvastuullisella edustajalla.

Yhteisvastuullisella edustajalla tarkoitetaan Tullin hyväksymää Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunutta luonnollista tai oikeushenkilöä, joka toimii omissa nimissään päämiehen lukuun.

Väylämaksulain 4 §:n (1214/2014) 3 momentin mukaan Tulli voi hyväksyä yhteisvastuulliseksi edustajaksi luotettavan, taloudellisesti riittävän vakavaraisen ja väylämaksusäännökset ja -menettelyt tuntevan luonnollisen tai oikeushenkilön, joka ei ole syyllistynyt toistuvaan tai vakavaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunut laivanisäntä voi hankkia edustajakseen yhteisvastuullisen edustajan, jolloin laivanisäntä ja yhteisvastuullinen edustaja ovat yhteisvastuussa väylämaksun maksamisesta.

Muualle kuin Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautuneella laivanisännällä tulee olla Tullin hyväksymä, Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunut yhteisvastuullinen edustaja. Laivanisäntä ja yhteisvastuullinen edustaja ovat yhteisvastuussa väylämaksun maksamisesta.

Yhteisvastuullista edustajaa koskevat tiedot tallennetaan alusliikennepalvelulain (623/2005) 20 a §:n (225/2012) 1 momentissa tarkoitettuun merenkulun tiedonhallintajärjestelmään, Portnetiin.

2. Yhteisvastuullisen edustajan hyväksymismenettely

2.1 Portnetin edustajarekisterissä oleva Tullin rekisteröity asiakas, joka on toiminut väylämaksulain 4 §:n (750/2008) 1 momentissa tarkoitettuna edustajana vuoden 2014 aikana

Jos kysymyksessä on otsikossa mainittu Tullin asiakas, Tulli tutkii viran puolesta, täyttyvätkö edellytykset, jotka koskevat hyväksymistä yhteisvastuulliseksi edustajaksi. Asiakas voi toimia yhteisvastuullisena edustajana edellytysten tutkimisen aikana. Jos edellytykset täyttyvät, Tulli antaa rekisteröidylle asiakkaalle 30.4.2015 mennessä luvan toimia yhteisvastuullisena edustajana.

2.2 Portnetin edustajarekisterissä oleva Tullin käteisasiakas, joka on toiminut väylämaksulain 4 §:n (750/2008) 1 momentissa tarkoitettuna edustajana vuoden 2014 aikana

Otsikossa mainitun Tullin asiakkaan tulee jättää Tullin Lupakeskukselle 31.1.2015 mennessä tullilomakkeella 988s hakemus, jossa pyydetään hyväksymistä yhteisvastuulliseksi edustajaksi. Asiakas voi toimia yhteisvastuullisena edustajana lupahakemuksen käsittelyn aikana. Jos edellytykset täyttyvät, Tulli antaa käteisasiakkaalle 31.3.2015 mennessä luvan toimia yhteisvastuullisena edustajana.

2.3 Henkilö, joka ei ole toiminut väylämaksulain 4 §:n (750/2008) 1 momentissa tarkoitettuna edustajana vuoden 2014 aikana, mutta joka haluaa tulla hyväksytyksi yhteisvastuulliseksi edustajaksi

Otsikossa mainitun henkilön tulee jättää Tullin Lupakeskukselle tullilomakkeella 988s hakemus, jossa pyydetään hyväksymistä yhteisvastuulliseksi edustajaksi.

- - - - - - - - - -

Lisätietoja hyväksymismenettelystä antaa Tullin Lupakeskus, puh. 0295 5200.

THT