Hyppää sisältöön

Tullin määräys 3/2022 sähköisesti annettavista ilmoituksista ja niiden varmentamisesta

Julkaisuajankohta 30.3.2022 13.41
Tiedote

3/2022

Tämä määräys on kumottu Tullin määräyksellä 8/2022.

Antopäivä
30.3.2022

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 52 § ja 107 §
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 6 artikla 1 kohta, 15 artikla 1 kohta ja 158 artikla 2 kohta
Unionin tullikoodeksin delegoitu asetus (EU) 2015/2446 143 artikla

Voimassaoloaika
1.4.2022 lukien toistaiseksi. Tällä määräyksellä kumotaan Tullin 12.1.2022 antama määräys nro 1/2022.

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Tullitoimipaikat

1. Ilmoituksen antaminen

Ilmoittaja tai hänen asiamiehenään toimiva edustaja voi antaa tulli- tai muun ilmoituksen sähköisenä sanomana tai Tullin tarjoamien nettipalveluiden kautta tai kansallisessa verorajaliikenteessä Tullin määräyksen 2/2022 mukaisesti.

Ilmoituksen antaminen sähköisenä sanomana edellyttää Tullin lupaa, ja sanomamuotoinen ilmoitus on annettava Tullin määräämässä muodossa.

Ilmoittajan tulee noudattaa Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen tietovaatimusten lisäksi Tullin julkaisemia kansallisia tietovaatimuksia sekä käyttää Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen koodien lisäksi Tullin julkaisemia kansallisia koodeja.

Ulkomaalaisen yrityksen on ilmoitettava ennen nettiasioinnin aloittamista Tullille asiointipalvelujen käyttöehdoissa määritetyt tiedot.

2. Ilmoituksen varmentaminen

2.1    Suora sanoma-asiointi

Suorassa sanoma-asioinnissa Tullin kanssa on käytettävä Digi- ja väestötietoviraston myöntämää palvelinvarmennetta, joka asiakkaan on itse hankittava. Palvelinvarmenteen tulee täyttää suoran sanoma-asioinnin käyttöehdoissa määritetyt vaatimukset.

Pääjohtaja Hannu Mäkinen

Lakimies Antti Rantanen

Määräykset