Hyppää sisältöön

Tullin määräys sähköisestä menettelystä ja tietojen varmennuksesta luovutettaessa tietoja pankki- ja maksutilirekisteriin

Julkaisuajankohta 27.10.2022 8.51
Tiedote

7/2022

Antopäivä
26.10.2022

Säädösperusta
Laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä 6 § 4 mom.

Voimassaoloaika
1.11.2022 lukien toistaiseksi. Tällä määräyksellä kumotaan Tullin 15.9.2022 antama määräys nro 5/2022.

Kohderyhmät
Pankki- ja maksutilirekisterin tiedon luovuttajat

Tullin määräys sähköisestä menettelystä ja tietojen varmennuksesta luovutettaessa tietoja pankki- ja maksutilirekisteriin

Tiedot pankki- ja maksutilirekisteriin on toimitettava sähköisesti. Tietojen toimittamisessa on käytettävä Tullin voimassaolevia tiedonvälityskäytäntöjä ja rajapintoja. 

Päivitysrajapinta toteutetaan REST/JSON-menetelmällä.

Päivityssanomassa tiedon luovuttajan tulee toimittaa tiedot oikeushenkilöistä (organisaatiot ja yksityishenkilöt), asiakkuuksista, tileistä ja tallelokeroista.

Jokaisen sanoman tulee sisältää tunnistamista varten ilmoitusvelvollisen Y-tunnus tai ALV-tunnus.

Yhteyden muodostuksessa pankki- ja maksutilirekisteriin on käytettävä palvelinvarmennetta sähköiseen tunnistamiseen ja tietojen eheyden sekä alkuperän varmistamiseksi. Tässä tarkoituksessa voidaan käyttää Digi- ja väestötietoviraston (DVV) verkkopalvelun todentamiseen myöntämää varmennetta. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää asetuksen (EU) N:o 910/2014 mukaista korkean varmuustason palvelinvarmennetta, joka on merkitty mainitun asetuksen 9 artiklan mukaisesti julkaistuun luetteloon. Tällöin voidaan käyttää mainitun asetuksen mukaista hyväksyttyä verkkosivuston todentamiseen tarkoitettua varmennetta. 

Tarkemmat ohjeet löytyvät Tullin ylläpitämästä teknisestä dokumentaatiosta osoitteesta https://finnishcustoms-suomentulli.github.io/account-register-information-update/.

Pääjohtaja Hannu Mäkinen

Lakiasiainpäällikkö Max Jansson

Määräykset