Hyppää sisältöön

Tullin määräys muonituksen valvontaan liittyvistä alkoholi- ja tupakkatuotteita koskevista tilitysvelvoitteista

15.1.2013 9.27
Tiedote

4/2013, AHa/AOL

Nro
4/2013

Antopäivä
15.1.2013

Säädösperusta
Tullilaki 9 § 1 momentti (715/2003)
Valmisteverotuslaki (182/2010) 98 §

Voimassaoloaika
21.1.2013 lukien toistaiseksi. Määräyksellä kumotaan Tullihallituksen 29.3.2010 antama määräys Dnro 56/010/10.

Kohderyhmät
Varustamot
Tullitoimipaikat

1. Tilitysvelvolliset

Varustamot ovat velvolliset tekemään tässä päätöksessä tarkoitetun tilityksen tullilain 9 §:n 1 ja 2 momentin nojalla tullittomista ja valmisteverotuslain 19 §:n nojalla valmisteverottomista alkoholi- ja tupakkatuotteista ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien matkustaja-alusten osalta.

2. Tilityksen tekeminen

Tilitysjaksona on kalenterikuukausi, jollei tilitysjaksoa ole pidennetty. Tilitys on tehtävä aluskohtaisesti tilitysjaksoa seuraavan kuukauden 16. päivään mennessä Helsingin tullille (alustoimitukset(at)tulli.fi) sähköisesti, jollei Helsingin tullin kanssa ole sovittu pidennetystä tilitysjaksosta tai muusta toimitustavasta. Pidennetty tilitysjakso voi olla enintään kalenterivuoden neljännes.

Meriliikenneyhtiö voi korvata tilityksen sallimalla Helsingin tullille pääsyn aluksen kirjanpitoon.

3. Verottoman käytön selvittämisen laiminlyönti

Jos varustamo ei voi osoittaa tuotteita käytetyiksi verottomaan tarkoitukseen, tuotteista on suoritettava tulli ja valmisteverot, jolleivät kysymyksessä ole täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet.

4. Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet

Täydellisesti tuhoutuneet tai lopullisesti menetetyt tuotteet on ilmoitettava sen tilitysjakson tilityksessä, jonka aikana tuhoutuminen tai menettäminen on havaittu kulkuneuvossa. Jos tuotteiden täydellistä tuhoutumista tai lopullista menettämistä ei voida näyttää toteen, tuotteista on suoritettava tulli ja valmisteverot.

THT