Hyppää sisältöön

Tullens föreskrift om användning av ett samlingsnummer för lageruppläggningar

Utgivningsdatum 28.11.2013 12.13 | Publicerad på svenska 13.1.2017 kl. 12.41
Pressmeddelande

144/2013, LN/AOL

Tullen

       Föreskrift

Nr
144/2013

   Datum
   29.11.2013

Rättsgrund
Tullkodexen, artiklarna 101 c, 105 och 176
Tullagen, 4 § 2 mom.

Giltighetstid
Fr.o.m. 1.1.2014 tills vidare

Målgrupper
Innehavare av tullagertillstånd
Innehavare av aktörstillstånd för frizon av kontrolltyp II

1. Bakgrund

Användningen av ett samlingsnummer för flera uppläggningar på lager blir tillståndspliktig den 1 januari 2014. Orsaker till detta anges nedan:

Tullstyrelsen tillät genom sitt brev dnr 2/420/10 av den 26 januari 2010 användning av ett samlingsnummer för flera lageruppläggningar som uppgift om föregående förfarande i NCTS/TIR-deklarationer. Avsikten var att samlingsnumret skulle ha angetts som uppgift om föregående godkända tullbehandling bara i TIR-carneter och bara när TIR-förfarandet hade föregåtts av ett tullagerförfarande eller av en överföring till en frizon av kontrolltyp II. Samlingsnumret har emellertid också använts i T1-deklarationer och när en T1-transitering föregåtts av tillfällig lagring. I de fall då samlingsnumret har använts enligt Tullstyrelsens ovannämnda brev har det blivit svårare att utföra revisioner och följa varornas revisionsspår jämfört med om flera olika uppläggningsnummer hade angetts som uppgift om föregående godkända tullbehandling.

2. Förutsättningar för användning av ett samlingsnummer för flera lageruppläggningar

Tillstånd att använda ett samlingsnummer för lageruppläggningar kan beviljas bara när TIR-förfarandet föregåtts av ett tullagerförfarande eller en överföring till en frizon av kontrolltyp II. Ett samlingsnummer kan bara bildas av uppläggningsnummer som gäller varor som har samma handelsbenämning. Tillstånd kan inte beviljas om det skulle bli svårare att följa revisionsspåret trots samma handelsbenämning jämfört med om flera olika uppläggningsnummer hade angetts som uppgift om föregående godkända tullbehandling.

3. Ansökan om och beviljande av tillstånd

Tillstånd att använda ett samlingsnummer för flera uppläggningsnummer ska sökas hos Tullens tillståndscentral. Om tillståndet beviljas sker det så att ett tilläggsvillkor läggs till i sökandens tullagertillstånd eller aktörstillstånd för frizon av kontrolltyp II. Enligt tilläggsvillkoret får ett samlingsnummer användas i stället för flera uppläggningsnummer med de villkor som anges i punkt 2.

TMD