Hyppää sisältöön

Tullin määräys koontivarastoonpanonumeron käytöstä

Julkaisuajankohta 28.11.2013 12.13
Tiedote

144/2013, LN/AOL

Nro
144/2013

Antopäivä
29.11.2013

Säädösperusta
Tullikoodeksi 101 artikla c kohta, 105 ja 176 artikla
Tullilaki 4 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.1.2014 lukien toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullivarastoluvan haltijat
Valvontatyypin II mukaisen vapaa-alueen toimijaluvan haltijat

1. Taustaa

Koontivarastoonpanonumeron käyttö muuttuu luvanvaraiseksi 1.1.2014 lukien. Syyt tähän selvitetään seuraavassa:

Tullihallitus salli kirjeellään 26.1.2010 (dnro 2/420/10) koontivarastoonpanonumeron käytön edeltävän menettelyn tietona NCTS/TIR-ilmoituksissa. Tarkoitus oli, että koontivarastoonpanonumero olisi ilmoitettu edeltävän tulliselvitysmuodon tietona vain TIR-carnet’ssa ja vain siinä tapauksessa, että TIR-menettelyä on edeltänyt tullivarastointimenettely tai siirto valvontatyypin II mukaiselle vapaa-alueelle. Koontivarastoonpanonumeroa on kuitenkin käytetty myös T1-ilmoituksissa ja silloinkin, kun T1-passitusta on edeltänyt väliaikainen varastointi. Niissä tapauksissa, joissa koontivarastoonpanonumeroa on käytetty Tullihallituksen edellä mainitun kirjeen tarkoituksen mukaisesti, kirjanpidon tarkastettavuus ja tavaroiden jäljitysketjun seurattavuus ovat olennaisesti huonontuneet verrattuna siihen tilanteeseen, että edeltävän tulliselvitysmuodon tietona olisi ilmoitettu useita eri varastoonpanonumeroita.

2. Edellytykset, joiden täyttyessä lupa koontivarastoonpanonumeron käyttöön voidaan myöntää

Lupa koontivarastoonpanonumeron käyttöön voidaan myöntää vain siinä tapauksessa, että TIR-menettelyä edeltävä tulliselvitysmuoto on tullivarastointimenettely tai siirto valvontatyypin II mukaiselle vapaa-alueelle. Koontivarastoonpanonumero saadaan muodostaa ainoastaan sellaisten tavaroiden varastoonpanonumeroista, joilla on sama kaupallinen tavarankuvaus. Lupaa koontivarastoonpanonumeron käyttöön ei kuitenkaan voida myöntää, jos tavaroiden jäljitysketjun seurattavuus samasta kaupallisesta tavarankuvauksesta huolimatta huononisi verrattuna siihen tilanteeseen, että edeltävän tulliselvitysmuodon tietona ilmoitetaan useita eri varastoonpanonumeroita.

3. Luvan hakeminen ja myöntäminen

Lupaa koontivarastoonpanonumeron käyttöön haetaan Tullin lupakeskukselta. Jos lupa myönnetään, se tapahtuu lisäämällä hakijan tullivarastolupaan tai valvontatyypin II mukaisen vapaa-alueen toimijalupaan erityisehto, jonka mukaan koontivarastoonpanonumeron käyttö on 2. kohdasta ilmenevin ehdoin sallittua.

                           

THT