Hyppää sisältöön

Tullin määräys kirjanpidosta tullivarastointimenettelyssä

Julkaisuajankohta 15.3.2019 15.02
Tiedote

3/2019

Antopäivä 15.3.2019

Säädösperusta
Asetus (EU) N:o 952/2013 unionin tullikoodeksista 214 artikla
Tullilaki (304/2016) 52 §

Voimassaoloaika
18.3.2019 lukien toistaiseksi

Tällä määräyksellä kumotaan Tullin 2.5.2016 antama määräys nro 15/2016.

Kohderyhmät
Ilmoittajat ja näiden asiamiehet
Tullivarastoluvanhaltijat
Tullitoimipaikat

Tullivarastot jaetaan yleisiin ja yksityisiin tullivarastoihin. Kirjanpitovelvollinen on lupatyypistä riippuen joko luvanhaltija tai menettelynhaltija.

Tullivarastointimenettelyä koskevaa kirjanpitoa tulee pitää suomen-, ruotsin- tai englanninkielellä.

Tavarat on merkittävä kirjanpitoon tavaraerittäin ja pakkauslajeittain. Kun tavaroita luovutetaan tullivarastosta, tavaran paljoutta kuvaavat yksiköt eivät saa muuttua menettelyyn asettamisen ja päättämisen välillä siten, että tavaran jäljitysketju katkeaa.

Kirjanpidon on oltava reaaliaikainen, ja siitä on käytävä ilmi tullivarastointimenettelyssä kulloinkin olevien tavaroiden määrät ja lajit.

Menettelyyn asettamista ja päättämistä koskevat tulli-ilmoitukset ja muut asiakirjat ovat osa kirjanpitomateriaalia. Sähköisesti arkistoidut asiakirjat on tarvittaessa pystyttävä esittämään Tullille.

Jos varastonpitäjän kirjanpitojärjestelmä muuttuu luvan myöntämisen jälkeen, uusi järjestelmä tulee hyväksyttää Tullilla ennen sen käyttöönottoa.

Sähköistä ilmoitusmenettelyä käytettäessä Tulli antaa vastaanottamalleen tulli-ilmoitukselle ja esittämistiedonannolle tapahtumakohtaisen MRN-viitteen (Master Reference Number).  Kyseinen viite sekä siihen liittyvät tavaraerien numerot on liitettävä varastonpitäjän kirjanpitoon.

Pääjohtajan poissa ollessa

Ylijohtaja Jarkko Saksa

Päälakimies Antti Hästbacka

Määräykset