Hyppää sisältöön

Tullin määräys, jolla muutetaan Tullin määräystä valmisteverotuslaissa tarkoitetun sähköisen veroilmoituksen pakollisuudesta ja poikkeuksista siihen

Julkaisuajankohta 5.11.2014 14.59
Tiedote

111/2014, LN/AOL

Nro
111/2014

Antopäivä
5.11.2014

Säädösperusta
Valmisteverotuslaki (182/2010) 32 § (495/2014) 4 momentti

Voimassaoloaika
1.12.2014 lukien toistaiseksi.

Kohderyhmä
Verokausi-ilmoittajat

Valmisteverotuslaissa tarkoitetun sähköisen veroilmoituksen pakollisuudesta ja poikkeuksista siihen 9.7.2014 annetun Tullin määräyksen nro 60/2014 2. kohdan luetteloon verokausi-ilmoittajista, joille sähköinen veroilmoittaminen on pakollista, lisätään uusi kohta seuraavasti:

  • maakaasun käyttäjä, joka on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996) 21 a §:n (1400/2010) 2 momentin perusteella hakeutunut rekisteröidyksi käyttäjäksi. Sähköisen ilmoittamisen pakollisuus koskee siitä käyttöpaikasta annettavaa ilmoitusta, jonka osalta maakaasun käyttäjä on hakeutunut rekisteröidyksi käyttäjäksi.

Lisäksi saman määräyksen 2.2 kohtaan, joka koskee lupaa veroilmoituksen antamiseen paperilomakkeella, lisätään uusi viides kappale seuraavasti:

Paperi-ilmoittamista koskevasta luvasta peritään maksu Tullin suoritteiden maksullisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen (1041/2012) liitteenä olevan maksutaulukon 2.6 kohdan mukaisesti.

THT