Hyppää sisältöön

Tullin määräys jaksoista, joilta autoveroilmoitus on annettava, ja ajankohdasta, jona se on annettava

Julkaisuajankohta 17.12.2015 11.07
Tiedote

93/2015, AH/AOL

Nro
093/2015

Antopäivä
7.12.2015

Säädösperusta
Autoverolaki 40 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.1.2016–25.1.2017

Kohderyhmät
Rekisteröidyt asiamiehet
Ajoneuvojen maahantuojat, jotka ovat ilmoittautuneet hakeutuvansa rekisteröidyksi asiamieheksi
Autoverotusta suorittavat tullitoimipaikat

1. Jaksot, joilta autoveroilmoitus on annettava

Tulli on autoverolain 40 §:n 2 momentin nojalla vahvistanut jaksot, joilta lain 40 §:n 3 momentissa tarkoitettu autoveroilmoitus on annettava. Ilmoitusjaksot ovat kussakin kalenterikuussa seuraavat:

I jakso: 1.-10. päivä
II jakso: 11.-20. päivä
III jakso: 21. - kuukauden viimeinen päivä.

2. Ajankohta, jona autoveroilmoitus on annettava

Rekisteröidyn asiamiehen on annettava autoverolain 40 §:n 3 momentissa tarkoitettu autoveroilmoitus konekielisenä kultakin jaksolta viimeistään kymmenentenä (10.) päivänä jakson päättymisestä. Jos autoveroilmoituksen viimeinen antopäivä osuu pyhäpäivään, itsenäisyyspäivään, vapunpäivään, joulu- tai juhannusaattoon tai arkilauantaihin, ilmoituksen saa antaa säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 5 §:n mukaisesti vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Autoverolain 40 §:n 2 momentissa tarkoitetut jaksot, jaksoilmoituksen viimeinen jättöpäivä ja jaksolta määrätyn veron eräpäivä

  1. jakso1. - 10.päivä
  2. jakso11. - 20.päivä
  3. jakso 21. - kuukauden viimeinen päivä

Tullin yleiskirje nro 93/2015,7.12.2015.

Rekisteröidyn asiamiehen on annettava autoveroilmoitus konekielisenä kultakin jaksolta viimeistään kymmenentenä (10) päivänä jakson päättymisestä.

Autoverotusjakso

Jaksoilmoituksen viimeinen jättöpäivä

Eräpäivä

1. - 10.1.2016

20.1.2016

4.2.2016

11. - 20.1.2016

1.2.2016

15.2.2016

21. - 31.1.2016

10.2.2016

25.2.2016

1. - 10.2.2016

22.2.2016

7.3.2016

11. - 20.2.2016

1.3.2016

16.3.2016

21. - 29.2.2016

10.3.2016

29.3.2016

1. - 10.3.2016

21.3.2016

4.4.2016

11. - 20.3.2016

30.3.2016

14.4.2016

21. - 31.3.2016

11.4.2016

25.4.2016

1. - 10.4.2016

20.4.2016

6.5.2016

11. - 20.4.2016

2.5.2016

16.5.2016

21. - 30.4.2016

10.5.2016

25.5.2016

1. - 10.5.2016

20.5.2016

6.6.2016

11. - 20.5.2016

30.5.2016

14.6.2016

21. - 31.5.2016

10.6.2016

27.6.2016

1. - 10.6.2016

20.6.2016

5.7.2016

11. - 20.6.2016

30.6.2016

15.7.2016

21. - 30.6.2016

11.7.2016

25.7.2016

1. - 10.7.2016

20.7.2016

4.8.2016

11. - 20.7.2016

1.8.2016

15.8.2016

21. - 31.7.2016

10.8.2016

25.8.2016

1. - 10.8.2016

22.8.2016

5.9.2016

11. - 20.8.2016

30.8.2016

14.9.2016

21. - 31.8.2016

12.9.2016

26.9.2016

1. - 10.9.2016

20.9.2016

5.10.2016

11. - 20.9.2016

30.9.2016

17.10.2016

21. - 30.9.2016

10.10.2016

25.10.2016

1. - 10.10.2016

20.10.2016

4.11.2016

11. - 20.10.2016

31.10.2016

14.11.2016

21. - 31.10.2016

10.11.2016

25.11.2016

1. - 10.11.2016

21.11.2016

5.12.2016

11. - 20.11.2016

30.11.2016

15.12.2016

21. - 30.11.2016

12.12.2016

27.12.2016

1. - 10.12.2016

20.12.2016

4.1.2017

11. - 20.12.2016

30.12.2016

16.1.2017

21. - 31.12.2016

10.1.2017

25.1.2017

THT