Hyppää sisältöön

Tullin määräys jaksoista, joilta autoveroilmoitus on annettava, ja ajankohdasta, jona se on annettava

7.11.2014 7.57
Tiedote

112/2014, LN/AOL

Nro
112/2014

Antopäivä
7.11.2014

Säädösperusta
Autoverolaki 40 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.1.2015–25.1.2016

Kohderyhmät
Rekisteröidyt asiamiehet
Ajoneuvojen maahantuojat, jotka ovat ilmoittautuneet hakeutuvansa rekisteröidyksi asiamieheksi
Autoverotusta suorittavat tullitoimipaikat

1. Jaksot, joilta autoveroilmoitus on annettava

Tulli on autoverolain 40 §:n 2 momentin nojalla vahvistanut jaksot, joilta lain 40 §:n 3 momentissa tarkoitettu autoveroilmoitus on annettava. Ilmoitusjaksot ovat kussakin kalenterikuussa seuraavat:

I jakso: 1.–10. päivä
II jakso: 11.–20. päivä
III jakso: 21.–kuukauden viimeinen päivä.

2. Ajankohta, jona autoveroilmoitus on annettava

Rekisteröidyn asiamiehen on annettava autoverolain 40 §:n 3 momentissa tarkoitettu autoveroilmoitus konekielisenä kultakin jaksolta viimeistään kymmenentenä (10.) päivänä jakson päättymisestä. Jos autoveroilmoituksen viimeinen antopäivä osuu pyhäpäivään, itsenäisyyspäivään, vapunpäivään, joulu- tai juhannusaattoon tai arkilauantaihin, ilmoituksen saa antaa säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain 5 §:n mukaisesti vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

THT