Hyppää sisältöön

Tullens föreskrift (2/2018) om tullklarering av fritidsbåtar

7.3.2018 15.16
Pressmeddelande

2/2018

Nr                                                                        
2/2018                                                                   

Utfärdandedatum
5.3.2018

Författningsgrund
Tullagen (304/2016), 50 § 2 mom. 

Giltighetstid
Fr.o.m. den 1 april 2018 tills vidare. Genom denna föreskrift upphävs Tullens föreskrift nr 4/2016 av den 2 maj 2016. 

Målgrupper
Befälhavare på fritidsbåtar
Tullkontorsavdelningens verksamhetsenheter
 
 
I denna föreskrift avses med fritidsbåt en farkost avsedd för sport eller fritid oavsett farkostens typ eller drivkraft.
 
Befälhavaren på en fritidsbåt ska tullklarera båten vid avfärd från Finland till ett land utanför unionens tullområde eller vid ankomst till Finland från ett land utanför unionens tullområde. Båten kan tullklareras vid Ålands, Aspö, Hangö och Helsingfors sjöbevakningsstation samt i Nuijamaa hamn och Santio. Varorna som finns ombord på båten kan dock inte tullklareras vid dessa gränsövergångsställen. Därför ska befälhavaren på båten komma överens med Tullen hur tullklareringen sköts, om det ombord på båten finns varor som ska import- eller exportklareras.
 
 
Generaldirektör                                                    
Antti Hartikainen 
 
Chefsjurist                                                            
Arto Lillman

Föreskrift