Hyppää sisältöön

Tullin määräys (2/2018) huvialusten tulliselvityksestä

Julkaisuajankohta 7.3.2018 15.16
Tiedote

2/2018

Nro                                                                       
2/2018                                                                   

Antopäivä
5.3.2018

Säädösperusta
Tullilaki (304/2016) 50 § 2 momentti

Voimassaoloaika
1.4.2018 lukien toistaiseksi. Tällä määräyksellä kumotaan Tullin 2.5.2016 antama määräys nro 4/2016.

Kohderyhmät
Huvialusten päälliköt
Tullin toimipaikkaosaston toimintayksiköt
 
 
Tässä määräyksessä huvialuksella tarkoitetaan urheiluun tai vapaa-ajan viettoon tarkoitettua vesikulkuneuvoa sen tyypistä tai käyttövoimasta riippumatta.
 
Huvialuksen päällikön on tulliselvitettävä alus sen lähtiessä Suomesta unionin tullialueen ulkopuoliseen maahan tai saapuessa Suomeen unionin tullialueen ulkopuolisesta maasta. Aluksen tulliselvitys voidaan tehdä Ahvenanmaan, Haapasaaren, Hangon ja Helsingin merivartioasemilla, Nuijamaan satamassa ja Santiossa. Aluksella olevien tavaroiden tulliselvitystä ei voi kuitenkaan tehdä näillä rajanylityspaikoilla. Tämän vuoksi, jos aluksella on tuonti- tai vientiselvitettävää tavaraa, aluksen päällikön tulee sopia tulliselvityksen tekemisestä Tullin kanssa.

 
Pääjohtaja                                                             
Antti Hartikainen
  
Päälakimies                                                          
Arto Lillman

Määräykset