Hyppää sisältöön

Tullin lähihistoria yksissä kansissa

Julkaisuajankohta 17.11.2015 9.00
Tiedote

Tulliylitarkastaja Janne Nokin kirjoittama teos ”Haavista verkkoon – Suomen tulli muuttuvassa maailmassa” käsittelee Tullin viime vuosikymmenten historiaa. Niiden aikana Tullille on tapahtunut paljon. Päähuomiossa on Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja sen lukemattomat vaikutukset tullilaitoksen toimintaan.

Haavista verkkoon on samalla yksi ensimmäisistä teoksista, jossa on tutkittu laajasti yhtä Suomen lähihistorian merkittävimmistä tapahtumista eli EU-jäsenyyttä. Haavista verkkoon tarjoaa mahdollisuuden arvioida Suomen lähihistoriaa uudesta näkökulmasta. Teoksesta paljastuu myös, kuinka integraatio oli ruohonjuuritason pitkän työn tulos.

EU-jäsenyys ja Tullin taistelujen tie

Juuri integraatiomyllerryksestä johtuen Tulli joutui moniin konflikteihin ja ristiriitoihin. Tullin lähihistorian voikin hyvällä syyllä sanoa olleen taistelua monella rintamalla. Paljastui, ettei muilla ollut Tullin tehtävistä samanlaista näkemystä kuin Tullilla itsellään.

Samaan ajanjaksoon EU-jäsenyyden kanssa osuu myös Neuvostoliiton loppu. Jättiläisvaltion romahdus näkyi Suomessa ensimmäisenä juuri Tullissa. Seurasi valtava muutos Suomen ja Venäjän suhteissa, millä oli massiivisia vaikutuksia tavaraliikenteeseen. Mullistukset rajoilla ylsivät 2010-luvulle saakka. Teoksesta selviää myös, kuinka Suomen ja Venäjän tullilaitokset rakensivat uudenlaista yhteistyötä ja millaisia hankaluuksia tähän liittyi. Tullille räjähdysmäisesti kasvanut kauttakulkuliikenne toi uudenlaisia haasteita.

1990-luvun murroskausi näkyi myös Tullin valvonta- ja rikostorjuntatyössä. Tällä työllä Tulli on suojellut suomalaisen yhteiskunnan ydintä. Osoittautui, että huumausaineet tulivat Suomeen jäädäkseen, kun rajat avautuivat. Mutta myös alkoholin ja tupakan salakuljetus ylitti pian kaikki ennätykset. Kansainvälistyminen on näkynyt paitsi viranomaisten, myös rikollisten toiminnassa. Integraatio ja globalisaatio toivat erittäin isoja haasteita Tullin kuluttajansuojelutehtävälle.

EU-jäsenyyden myötä Tullin laajat verotustehtävät joutuivat melkoisen muutoksen kohteeksi. Tavaraverotus sopeutettiin sisämarkkinaympäristöön nopeassa tahdissa. Tullin kantamilla veroilla on ollut iso vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja myös valtiontalouteen. Yksi suuren yleisön kannalta mielenkiintoisimmista veroista on ollut autovero, jonka EU-jäsenyysajan historia on monimutkaisuudessaan ollut omaa luokkaansa.

Tulli edelläkävijänä

Laman keskellä Tulli rakensi ensimmäisenä suomalaisena viranomaisena sähköisen asiointijärjestelmän. Sähköinen tulli-ilmoitusjärjestelmä jäi 1990-luvulla laajalti huomaamatta, koska tietotekniikan lopullinen läpimurto oli vielä tulematta. Sähköisellä tulliselvityksellä oli takanaan jo pitkä historia. Kirjassa kuvataan myös 70-luvulla korkealla tasolla tunteita kuumentanut Tullin tietotekniikkahanke Nokia Oy:n kanssa.

Yksiin integraation kanssa osuivat myös Suomen valtionhallinnon muutokset, jotka toteutettiin taloudellisesti poikkeuksellisen ankarissa oloissa. Teoksessa kuvataan yhden viranomaisen kautta, kuinka yritysmaailman oppeja alettiin soveltaa valtionhallinnossa ja millaisia vaikutuksia sillä oli.

Teoksessa avataan monia vähemmän tunnettuja Tullin tehtäviä, kuten sen keräämät laivojen väylämaksut. Eritoten painottuu Tullin merkittävä rooli kansainvälisen terrorismin torjunnassa. Turvallisuustehtävä on korostunut voimakkaasti syyskuun 2001 tapahtumien jälkeen.  

Kirjan aikajänne yltää 2010-luvulle. Moni Tullia koskeva iso asia on edelleen kesken. Taaja keskustelu tehtävistä osoittaa, kuinka tärkeä ja monipuolinen viranomainen Tulli on. Tämä näkyy myös kirjan sivumäärässä.  Teos perustuu kirjallisten lähteiden lisäksi runsaaseen henkilöhaastattelumateriaaliin.

Kirjan tekijä FM Janne Nokki on museonhoitaja ja historioitsija Tullissa. Hän on aiemmin julkaissut artikkeleita tullitoiminnan historiasta.

Arvostelukappaleita voi tiedustella Tullin viestinnästä sähköpostilla: viestinta@tulli.fi

Lisätiedot: 
museonhoitaja Janne Nokki, p. 040 332 2774

 

 

 

Mediatiedote