Hyppää sisältöön

Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan yritysrakenne 2015
Tullin ja Tilastokeskuksen yhteisjulkaisu

Julkaisuajankohta 27.4.2017 9.00
Tiedote

Tulli ja Tilastokeskus ovat laatineet yhdessä Ulkomaankaupan yritysrakenne 2015 –katsauksen. Yhteisjulkaisussa kuvataan ulkomaankauppaa vuonna 2015 käyneitä yrityksiä. Näitä yrityksiä kuvataan toimialan, omistajuuden, henkilöstömäärän ja kokoluokan näkökulmasta. Samalla havainnollistetaan Tullin ja Tilastokeskuksen ulkomaankauppatilastojen välisiä eroja. Julkaisu on ensimmäinen laatuaan: Suomessa ei ole aikaisemmin julkaistu tietoja tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan yritysrakenteesta kokonaisuutena.

Suomen ulkomaankauppa on keskittynyt teollisuuden toimialoille. Tavara- ja palveluviennin arvosta 72 prosenttia on teollisuusyritysten vientiä. Myös tuonnissa teollisuus on toimialoista suurin kattaen 41 prosenttia tavara- ja palvelutuonnin arvosta. Ulkomaankaupan kotimaisuusaste on viennissä korkeampi kuin tuonnissa, kotimaisessa omistuksessa olevien yritysten osuus tavara- ja palveluviennin arvosta on 64 prosenttia, kun tuonnissa vastaava osuus on 53 prosenttia. Tavara- ja palvelukauppaa dominoivat henkilöstöltään ja kokoluokaltaan suuret yritykset. Vuonna 2015 kokoluokaltaan suurten yritysten vienti kattoi 79 prosenttia tavara- ja palveluviennin arvosta. 

>> Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan yritysrakenne 2015

Mediatiedote Tilastotiedote