Hyppää sisältöön

Tulli tiedottaa 29.12.2016 klo 12.00
Tullin harmaan talouden torjunta tuottaa tulosta

Julkaisuajankohta 29.12.2016 12.00
Tiedote

Tullin harmaan talouden torjunnalla on saavutettu suoraa ja epäsuoraa vaikuttavuutta lähes 80 miljoonan euroa vuoden 2016 aikana.

Tulli on kantanut vuosina 2012–2015 Suomen valtiolle veroja ja maksuja yhteensä 41,5 miljardia euroa. Verojäämiä Tullin kantamista veroista ja veron luonteisista maksuista on kertynyt 63 miljoonaa euroa, joka on vain 0,15 prosenttia verojen ja maksujen kokonaiskannosta.

Jälkikantona Tulli on kantanut Suomen valtiolle yritys- ja asiakirjatarkastusten perusteella 170 miljoonaa euroa vuosina 2012–2015. Vuoden 2016 osalta verotukseen kohdistuvien yritys- ja asiakirjatarkastusten ehdotetut verojen ja maksujen jälkikannot ovat lähes 60 miljoonaa euroa eli 35 prosenttia vuosien 2012–2015 jälkikannoista.

Vuosina 2012–2015 aikana Tullin talousrikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus on ollut 87,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 syyskuun loppuun mennessä Tullin talousrikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus on ollut yhteensä 18,23 miljoonaa euroa. Takaisin saadun omaisuuden määrä talousrikostorjunnassa oli vastaavana aikana 2,28 miljoonaa euroa. Vuosien 2012–2016 aikana saavutetut tulokset osoittavat, että Tullin talousrikostorjunnan toiminta on ollut tehokasta ja oikein suunnattua.

Kaksi miljoonaa euroa jälkikantona alkoholin etämyyjiltä

Osana Tullin harmaan talouden vastaista toimintaa on Tullissa vuoden 2016 aikana toteutettu tehostettua alkoholin etämyyjien valvontaa. Verkkokaupan kasvun myötä jatkuvasti lisääntyneeseen alkoholin etämyyntiin Tulli on puuttunut mm. analyysin ja tullivalvonnan keinoin.

Tullin valmisteverotus on kantanut alkoholijuomien etämyyjiltä jälkiverotuksena valmisteveroja veronkorotuksineen ja veronlisäyksineen lähes kaksi miljoonaa euroa vuoden 2016 aikana. Veroharkintaa tehdään edelleen useiden etämyyjien osalta. Tullin kantaman valmisteveron lisäksi Verohallinto kantaa jälkiverotuksena tapauksissa kaukomyynnin arvonlisäverot.

Tullin talousrikostutkinta on tutkinut vuoden 2016 aikana suurimpia alkoholin etämyyjiä. Tutkittavat tapaukset ovat koskeneet Virossa toimivia yrityksiä, joilla on ollut alkoholin myyntiin tarkoitetut suomenkieliset verkkokaupat. Yrityksillä ei ole ollut veroedustajaa Suomessa, eikä valmisteveroja tai maahantuonnin ALV:tä ole maksettu Suomeen. 

Kuluttajan voi olla vaikea havaita, että myynnissä olevien tuotteiden halvempi hinta johtuu siitä, ettei yritys maksa veroja. Maksamatta jääneet verot aiheuttavat vahinkoa valtiontaloudelle sekä vääristävät yritysten välistä kilpailua ja vaikeuttavat näin rehellisten veroja maksavien yritysten toimintaa.

Harmaan talouden torjunta jatkuu edelleen

Tulli jatkaa tehokasta harmaan talouden torjuntaa yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Tullin vuosille 2016–2020 hyväksytyn strategian mukaisesti Tulli torjuu tehokkaasti harmaata taloutta sekä suojaa yhteiskuntaa varmistamalla tavaraturvallisuutta ja torjumalla rajat ylittävää vakavaa rikollisuutta.

Vuosille 2016–2020 on laadittu valtakunnallinen harmaan talouden ja talousrikostorjunnan strategia sekä toimenpideohjelma. Tullissa harmaan talouden vastaiseen toimintaan on laadittu torjuntahanke, johon sisältyy 23 hanketta vuosille 2016–2020.

Pääasiallisesti torjuntahankkeen sisältö on jaoteltavissa:

  • lainsäädännöllisiin kehitysyhteistyöhankkeisiin
  • organisatorisiin kehityshankkeisiin sekä
  • toiminnan kehittämiseen ja kohdentamiseen.
Mediatiedote