Hyppää sisältöön

Tullin esitutkintaan liittyvät toimenpiteet Ahvenanmaalla

8.11.2017 15.21
Tiedote

Tulli tiedotti tiistaina 31.10.2017 toteutetusta kotietsinnästä Ahvenanmaalla. Päätös esitutkinnan aloittamisesta, siihen liittyvistä toimenpiteistä ja niiden laajuudesta on tehty Tullissa esitutkinta- ja pakkokeinolakien mukaisesti.

Tullin esitutkinnan ja siihen liittyvän 31.10.2017 Ahvenanmaalla suoritetun kotietsinnän perusteina ovat törkeän veropetoksen, törkeän dopingainerikoksen, salakuljetuksen ja luvattoman terveydenhuollon ammattitoiminnan harjoittamisen esitutkinta.

Tapauksen esitutkinta on ollut Tullissa käynnissä usean kuukauden ajan.  Esitutkintaan liittyen Tulli on kuulustellut kymmentä epäiltynä olevaa henkilöä, jotka kaikki on vapautettu kuulusteluiden jälkeen.

Päätös kotietsinnän toteuttamisesta

Päätöksen kotietsinnän toteuttamisesta tekee aina tapauksen tutkinnasta vastaava tutkinnanjohtaja. Tutkinnanjohtaja voi tehdä päätöksen kotietsinnästä, jos pakkokeinolaissa määritellyt edellytykset täyttyvät. Mikään ulkopuolinen taho ei voi vaikuttaa esitutkinnan aloittamiseen tai siihen liittyvän kotietsinnän toteuttamiseen.

Ahvenanmaan tapauksessa pakkokeinolain edellytykset kotietsinnälle täyttyivät. Tapauksessa on syytä epäillä törkeää veropetosta, törkeää dopingrikosta, salakuljetusta ja luvattoman terveydenhuollon ammattitoiminnan harjoittamista.

Tullin varusteet kotietsinnässä

Tullissa voimankäyttö- ja suojavälineitä kantavat rikostorjunnassa ja erikseen määritellyissä valvontatehtävissä työskentelevät Tullin virkamiehet. 

Tulli toteutti kotietsinnän Ahvenanmaalla suunnitelman mukaisesti tarpeellisella virkamiesvahvuudella. Kotietsinnän aikana Tullin virkamiehet olivat varustautuneet, kuten kaikissa muissakin virkatehtävissään. Niillä virkamiehillä, joilla oli valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti oikeus kantaa virka-asetta, ase oli osa varustevyön varusteita.

- Ahvenanmaalla toteutettu kotietsintä tapahtui hyvässä yhteistyössä tutkinnan kohteena olevan yrityksen kanssa. Minkäänlaista voimankäyttöä tai voimankäyttövälineitä ei käytetty ennen kotietsintää, sen aikana tai jälkeen, korostaa tutkinnanjohtaja Jussi Gustafsson.

- Ahvenanmaalla toteutettu kotietsintä toteutettiin aivan samoin periaattein ja varustein kuin missä muualla tahansa Suomessa toteutettu kotietsintä, painottaa Gustafsson.

Tullilla on Ahvenanmaalla samanlainen toimivalta kuin kaikkialla muuallakin Suomessa. Tullin oikeudet Ahvenanmaalla on kirjattu tullilakiin ja tullihallinnosta annettuihin määräyksiin.

Tullin esitutkinta on edelleen kesken tapauksen kaikkien rikosnimikkeiden osalta, eikä esitutkinnan valmistumisen ajankohta ole selvillä. Kun esitutkinta on valmis, tapaus siirtyy syyteharkintaan Ahvenanmaan maakunnan syyttäjänvirastoon.

Tulli tiedottaa seuraavan kerran tapaukseen liittyen tarvittaessa tai esitutkinnan valmistuttua.

Lehdistötiedotteet