Tullin elintarvike- ja kulutustavaravalvonnan maksuista

23.10.2017 9.07
Tiedote

Tullin elintarvike- ja kulutustavaravalvonta on pääsääntöisesti maksullista. Maksut määräytyvät valtiovarainministeriön Tullin suoritteiden maksullisuudesta antaman asetuksen 1364/2016 (muutos 639/2017) mukaisesti. Maksut kannetaan pääosin samojen periaatteiden mukaan sekä sisäkaupan että kolmannesta maasta tulevien eli tullattavien tavaroiden valvonnassa.

Laskutuksen periaatteena on kantaa yksi maksu jokaisesta Tullilaboratoriossa tutkitusta lähetyksestä. Yksi lähetys koostuu yhden tavarantoimittajan tuotteista, joista tutkimuksiin on valittu yksi tai useampi tuote. Jokaiselle tuotteelle tehdään Tullilaboratoriossa vähintään yksi tutkimus ja yksi tutkimusmaksu kattaa kaikki tehdyt tutkimukset. Elintarvikelain nojalla tehtävät tutkimukset ovat yrityksille aina maksullisia.

Kuluttajaturvallisuuslain 920/2011 nojalla tehty valvonta on maksutonta, jos sisämarkkinoilta eli toisesta EU:n jäsenvaltioista Suomeen tuodut tuotteet osoittautuvat määräysten mukaisiksi. Lisäksi määräystenmukaiset näytteet korvataan käyvän hinnan mukaan yritykselle, jos se niin haluaa. Jos sisäkaupan tuotteesta otettu näyte ei täytä kuluttajaturvallisuuslaissa tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia, Tulli laskuttaa yritykseltä tutkimisesta aiheutuneet kustannukset. Tällöin myöskään näytteiden hintaa ei korvata.

Tullilaboratorion tiedotteet