Tullilaboratorion toimintaa arvioitiin jälleen

15.6.2018 13.06
Tiedote

FINAS-akkreditointipalvelu kävi alkukesällä tekemässä Tullilaboratorion toiminnasta määräaikaisarvioinnin. Arvioijat olivat suomalaisia ja ruotsalaisia asiantuntijoita.

Arvioinnissa todettiin, että Tullilaboratorion tekninen toiminta on korkeatasoista ja sitä kehitetään jatkuvasti. Arvion mukaan henkilökunta on pätevää ja motivoitunutta, ja heidän osaamistaan ylläpidetään jatkokoulutuksilla. Laboratorion menetelmien validointikäytäntöjen todettiin toimivan hyvin, ja vertailukokeisiin oli osallistuttu kaikilla testausaloilla erittäin hyvällä menestyksellä.

Tullilaboratorion akkreditoitu pätevyysalue tulee arvioinnin tuloksena laajenemaan laittomasti tuotujen aineiden näytteiden tunnistamisessa, elintarvikkeiden alkuaineanalytiikassa, mikrobiologiassa, elintarvikeparanteiden analytiikassa sekä elintarvikekontaktimateriaalien analytiikassa.

Laboratoriossa käytetään monella osa-alueella mukautuvaa pätevyysaluetta, mikä tarkoittaa sitä, että laboratorio voi itse laajentaa pätevyysaluettaan sovituissa rajoissa arviointikäyntien välissä. Edellisen arvioinnin jälkeen pätevyysaluetta laajennettiin torjunta-aineiden jäämien analytiikassa, huumeanalytiikassa sekä allergeenien ja geenitekniikan tutkimuksessa.

Tullilaboratoriolla on noin 80 akkreditoitua testausmenetelmää seuraavilla osa-alueilla: elintarvikkeiden näytteenotto, elintarvikkeiden mikrobiologinen ja kemiallinen testaus, kulutustavaroiden mekaaninen ja kemiallinen testaus, huumeanalytiikka, polttoaineanalytiikka, geenitekniikka ja allergeenit.

Arvioinnin mukaan Tullilaboratorion toiminta täyttää standardin SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 vaatimukset.

Tullilaboratorion tiedotteet