Hyppää sisältöön

Tulliin jääneelle rubidiumille etsittiin loppusijoituspaikkaa 20 vuotta

23.3.2017 12.18
Tiedote

Vuonna 1997 Oulun tullin haltuun jäi 50 kilon erä rubidium-alkalimetallia. Vaaralliseksi aineeksi luokiteltu metallierä jäi Tullin varastoon 20 vuodeksi, koska sen hävittäminen Suomessa tai loppusijoituspaikan löytäminen osoittautui hankalaksi. Maaliskuussa 2017 rubidium päätyi lopulta Aalto-yliopiston avulla saksalaiseen Marburgin yliopistoon.

Entisen Neuvostoliiton alueelta lähtöisin oleva rubidium-erä oli matkalla Saksaan, mutta koska sen lähettäjää ja saksalaista vastaanottajaa ei koskaan tavoitettu, erä palautui Suomeen. Kuljetusliike luovutti aineen Tullin haltuun, kuten tehdään tulliselvittämättömälle tavaralle. Oulun tullissa ainetta säilytettiin varastotiloissa, turvallisesti metallisäiliöissä puulaatikoiden sisällä. Säilytyksestä ei aiheutunut sinänsä vaaraa, koska rubidium ei ole myrkyllistä tai radioaktiivista. 

Rubidium on muiden alkalimetallien tavoin hyvin reaktiivinen, ja muun muassa veden kanssa reagoidessaan se muodostaa vetyä.  Turvalliseen käsittelyyn tarvitaan osaamista ja tietotaitoa, ja myös kuljetusmääräykset edellyttävät riskien huomioimista ja hallintaa. Aineen hävittämiseksi Suomessa ei ollut sopivaa laitosta eikä erityisosaamista. Alussa oli epäselvää, kuuluiko aine säteilylain piiriin. Säteilyturvakeskuksen lausunnon mukaan aineen radioaktiivisuus on niin pieni, ettei siitä ollut vaaraa.

Myös hyötykäytön löytäminen 50 kilon rubidiumerälle osoittautui hyvin hankalaksi.  Ainetta käytetään muun muassa äärimmäisen tarkoissa atomikelloissa, mutta vain pieniä määriä. Mitään laajamittaista teollista käyttöä rubidiumilla ei ole. Ainetta esiintyy pieninä määrinä luonnossa esimerkiksi merivedessä.

Mielenkiintoinen projekti

Matkan varrella tarvittiin yhteistyötä useiden koti- ja ulkomaisten viranomaisten kesken. Ratkaisevassa roolissa loppusijoituspaikan löytymisessä olivat yliopistot ja niiden välinen tutkimusyhteistyö.

Vasta loppuvuodesta 2016 rubidiumille löydettiin yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa turvallinen loppusijoituspaikka maineikkaasta saksalaisesta Marburgin yliopistosta, jonka epäorgaanisen kemian laitos ottaa aineen tutkimuskäyttöön. Myös Saksan tulli oli aikoinaan luovuttanut yliopistolle vastaavanlaisen erän, joten siellä on aineen turvalliseen käsittelyyn vaadittava osaaminen. Aine lähti Oulusta 17.2. ja oli perillä Marburgissa maaliskuussa.

-  Hienoa, että Tulli otti yhteyttä Aalto-yliopistoon, koska meillä on laajat kansainväliset yhteistyöverkostot.  Rubidium-erän toimittaminen Marburgiin on ollut poikkeuksellinen ja äärimmäisen mielenkiintoinen projekti, sanoo epäorgaanisen materiaalikemian apulaisprofessori Antti Karttunen, joka on tehnyt yhteistyötä Marburgin yliopiston kanssa rubidiumia sisältävistä fluoriyhdisteistä.  

Turvallisuusasiat otettiin tarkasti huomioon, ja tavaran vastaanottajat Saksassa kiittelivät korkeita turvallisuusstandardeja ja kaikin puolin sujuvaa prosessia Tullin kanssa.

- Tarvittiin professoritason osaamista ja apua ongelman ratkaisemiseksi. Suomen tulli voi varmasti olla tyytyväinen, onhan maailman ensimmäinen kemian professuuri perustettu vuonna 1609 Marburgin yliopistoon, toteaa tulliylitarkastaja Reino Kaario.

Lisätiedot:

Mediapalvelu, p. 0295 527 150

Lehdistötiedotteet