Hyppää sisältöön

Tullihallituksen päätös väkeviä alkoholituotteita tai savukkeita toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai unionin ulkopuolelle lähettävien valtuutettujen varastonpitäjien ilmoitusvelvollisuudesta

29.3.2010 14.10
Tiedote

55/2010, TE/JS

Määräys

Dnro
55/010/10

Antopäivä
29.3.2010

Säädösperusta
Valmisteverotuslaki (182/2010) 114 § 10 momentti

Voimassaoloaika
1.4.–31.12.2010. Määräys korvaa Tullihallituksen 15.9.1999 antaman määräyksen Dnro 148/010/99 (THT 190/99).

Kohderyhmät
Väkeviä alkoholituotteita ja savukkeita toisiin unionin jäsenvaltioihin ja unionin ulkopuolelle lähettävät valtuutetut varastonpitäjät

1. Valtuutettujen varastonpitäjien, jotka lähettävät savukkeita tai yli 22 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältäviä alkoholituotteita toisiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai unionin ulkopuolelle on annettava
ennakkoilmoitus tuotteiden lähettämisestä.

Ennakkoilmoitusta ei kuitenkaan anneta enintään 1 000 kappaletta savukkeita tai enintään 12 litraa alkoholituotteita sisältävistä näytelähetyksistä.

2. Ilmoitus on annettava toimittamalla kyseisen verottoman varaston sijaintipaikan tullipiirille kopio lähetettäviä tuotteita koskevan hallinnollisen saateasiakirjan etusivusta. Jos tuotteet lähetetään unionin ulkopuolelle, on lisäksi annettava sähköinen vienti-ilmoitus.

Saateasiakirjan kohdasta 16 tulee ilmetä kellonaika, jolloin tuotteet poistuvat lähettäjän verottomasta varastosta. Lisäksi tulee ilmoittaa aika jolloin lastaus aloitetaan. Lastausta ei saa aloittaa ennen ilmoitettua lastausajankohtaa.

Ilmoitus voidaan toimittaa faksilla.

3. Ilmoitus on annettava vähintään 24 tuntia ennen tuotteiden lähettämistä verottomasta varastosta. Mikäli tuotteet aiotaan lähettää tullipiiriin noudattaman virka-ajan ulkopuolella, on ilmoitus kuitenkin annettava vähintään 48 tuntia ennen tuotteiden lähettämistä.

4. Jos hallinnolliseen saateasiakirjaan merkittyihin tietoihin tai muihin ilmoitettuihin tietoihin tulee muutoksia sen jälkeen kun tullipiirille on annettu tieto tuotteiden lähettämisestä, on tullipiirille annettava uusi ilmoitus vähintään 24 tuntia tai mikäli tuotteet aiotaan lähettää tullipiirin noudattaman virka-ajan ulkopuolella vähintään 48 tuntia ennen tuotteiden lähettämistä.

Jos saateasiakirjaan merkitty tuotteiden luovutuspaikka tai muut ilmoitetut tiedot muuttuvat kuljetuksen aikana, on tästä välittömästi ilmoitettava tullipiirille kirjallisesti.

5. Lähetettävät tuotteet on eroteltava muista verottomassa varastossa varastoitavista tuotteista ennen kuljetusvälineeseen lastaamista. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siirtämällä tuotteet lastausruutuun, erottamalla ne teipillä, nauhalla tms. tavalla. Tuotteiden on oltava tällä tavoin erotettuna ilmoitettuna
lastausajankohtana.

6. Tullipiiri voi antaa luvan poiketa päätöksen 3 tai 4 kohdan mukaisista aika- rajoista tai 5 kohdan mukaisesta tuotteiden erottelemisesta ennen lastaamista.

THT