Hyppää sisältöön

Tullihallituksen päätös turvauudistuslainsäädännön soveltamisesta 1.1.2011 alkaen

Julkaisuajankohta 30.12.2010 14.16
Tiedote

204/2010, TE/JS

Tullihallitus

Määräys


Dnro           
204/010/10   


Antopäivä
30.12.2010

Säädösperusta:
Tullikoodeksi ja tullikoodeksin soveltamisasetus; Kansallinen tullilaki

Voimassaoloaika
1.1.2011 alkaen toistaiseksi

Kohderyhmät:
Kuljetusliikkeet, väliaikaisten varastojen pitäjät, tavaroiden tuojat ja viejät sekä huolintaliikkeet


Euroopan unionin turvauudistukselle annettu siirtymäaika (annettu komission asetuksessa 273/2009) päättyy 31.12.2010. Tämä tarkoittaa sitä, että 1.1.2011 alkaen Tullille on annettava Euroopan unioniin saapuvasta ja täältä poistuvasta tavarasta turvauudistuslainsäädännön tarkoittamissa tapauksissa ja määräajoissa lainsäädännössä määritetyt tiedot. Näistä uusista ilmoitusmenettelyistä sekä niitä kansallisesti täydentävistä ilmoitusmenettelyistä on annettu määräyksiä ja ohjeita seuraavilla Tullihallituksen päätöksillä:

152/2009 

Tullihallituksen päätös kaupallisen alusliikenteen (kauppamerenkulun) ilmoitusmenettelystä

184/2009 

Tullihallituksen päätös yhteisöön saapuvia ja yhteisöstä poistuvia tavaroita koskevan sähköisen ilmoitusmenettelyn käyttöönotosta alkaen 14.12.2009 vapaaehtoisena ja viimeistään 1.1.2011 pakollisena

022/2010 

Päätös Tullihallituksen päätöksen 184/010/2009 muuttamisesta

023/2010 

Tullihallituksen päätös velvollisuudesta antaa saapuminen poistumispaikalle –ilmoitus ja ilmoittamisen edellyttämästä luvasta

072/2010 

Sähköisesti annettavien poistumisen ilmoitusten alkaminen, ajankohdan täsmentäminen 3.5.2010

089/2010 

Tavaroiden yhteisöaseman todistaminen sähköisellä AREX–ilmoituksella ja niiden vapautuminen tullivalvonnasta

093/2010 

Tullihallituksen päätös EORI-numeron käytön pakollisuudesta tulli-ilmoituksissa 15.6.2010 alkaen

100/2010 

Tuonnin jaksotullauslupien voimassaolon lakkaaminen

132/2010 

Tullihallituksen päätös Portnet- ja IMO-numeron ilmoittamisesta saapumisen ja poistumisen esittämisilmoituksilla (IE 347 ja IE 547)

172/2010 

Tavaroiden yhteisöaseman todistaminen T2L-asiakirjalla tai muulla hyväksyttävällä asiakirjalla

181/2010 

Muutoksia hallinnollisen yhtenäisasiakirjan (SAD-lomake) täyttöohjeisiin ja tuonnin tulli-ilmoituksen tietosisältöön

202/2010 

Tuonnin jaksotullauslupien voimassaolon jatkaminen

Näitä määräyksiä ja ohjeita tarkennetaan tämän päätöksen liitteissä 1 ja 2. Samalla tällä päätöksellä kumotaan määräyksen 152/010/09 kohta 4, joka käsittelee meritse saapuvan tavaran yleisilmoitusta antamista, sekä meri- ja lentoliikenteen osalta määräyksen 184/010/09 kohta 2.1, joka käsittelee saavuttaessa annettavia ilmoituksia.

Turvauudistukseen liittyvää ilmoitusmenettelyä on siis sovellettava vuoden 2011 alusta lukien, mutta koska kysymyksessä on merkittävä toiminnallinen uudistus myös asiakaskunnalle, Suomen tulli ei vuoden 2011 kahden ensimmäisen kuukauden aikana kohdista kansallisia taloudellisia sanktioita niihin asiakkaisiin, jotka eivät kykene vaadittuja sähköisiä ilmoituksia antamaan. Tätä suhtautumistapaa myös muut EU-maat ovat ilmoittaneet vastaavissa tapauksissa noudattavansa. Kahden kuukauden ajanjakson jälkeen tätä asiaa tarkastellaan EU-laajuisesti uudelleen.

Jos toimija ei ole antanut turvauudistuslainsäädännön mukaista sähköistä ilmoitusta, tullaan tavaran turvallisuuteen ja vaarattomuuteen liittyvät tarkastukset tekemään käytettävissä olevan tiedon perusteella vasta palvelutilanteessa, mikä saattaa hidastaa tulliselvitystä. 

THT