Hyppää sisältöön

Tullihallituksen päätös tullilaitoksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta

3.5.2010 8.51
Tiedote

77/2010, TE/Pekka Pylkkänen

Annettu Helsingissä 3. päivänä toukokuuta 2010.
__________

Tullihallitus on 21. päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 9 §:n nojalla, huomioon ottaen valtiovarainministeriön  tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta 17.12.2008 antaman asetuksen 4 §:n sekä arvonlisäverolain (1501/1993) säännökset, päättänyt:

1 §

Tullilaitoksen liiketaloudelliset suoritteet hinnoitellaan tämän päätöksen liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. Hintoihin sisältyy arvonlisävero. Verokanta on 22 prosenttia, lukuun ottamatta hinnastosta ilmeneviä poikkeuksia.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 4. päivänä toukokuuta 2010, ja sillä kumotaan Tullihallituksen 31. päivänä joulukuuta 2008 antama päätös tullilaitoksen liiketaloudellisten suoritteiden hinnoittelusta.

HINNASTO Tullilaitoksen liiketaloudellisista suoritteista

1. Tilauksesta tehtävät laboratoriotutkimukset                               

Hinta sovitaan toimeksiantokohtaisesti.
 

2. Ulkopuolisille järjestettävä asiakaskoulutus

Hinta sovitaan tilaisuuskohtaisesti.
 

3. Tietopalvelu

3.1 Tutkimukset ja selvitykset toimeksiantokohtaisesti
Hinta sovitaan toimeksiantokohtaisesti. Minimiveloitus 1/2 tuntia.

3.1.1 Asiantuntijatyö

90,00 euroa/tunti

3.1.2 Erityisasiantuntijatyö

120,00 euroa/tunti

3.2 Julkaisut
Tullihallituksen tiedotuksia THT/TMD

3.2.1  vuosikerta, hinta sisältää lähettämisen

76,00 euroa (alv:ton)

3.2.2  irtonumero

7,20 euroa/kpl

3.3  Tullilaitoksen aihekohtaisesti kootut julkaisut tai ohjeet                       
Tämän kohdan hinnastoa päivitetään koottujen julkaisujen tai ohjeiden valmistuttua (ko. julkaisut ja ohjeet  saatavissa myös  erillisinä).          

4. Tilastopalvelut

4.1. Tutkimukset, selvitykset ja tiedonhaut tilastoaineistosta
Hinta sovitaan toimeksiantokohtaisesti. Minimiveloitus ½ tuntia.

4.1.1 Asiantuntijatyö

90,00 euroa/tunti

4.1.2 Erityisasiantuntijatyö

120,00 euroa/tunti

4.2. Julkaisujen tilaukset

4.2.1 Sähköisten tilastojulkaisujen tulostus ja lähetys

10,00 euroa/julkaisu-kerta

4.2.2 Taskutilastot

5,60 euroa/kpl
84,00 euroa/20 kpl
140,00 euroa/30 kpl

4.3. Säännölliset tilastoraportit tilaushetkestä eteenpäin

4.3.1  Säännöllisen tilastoraportin perusmaksu

150,00 euroa/uusi tilaus

4.3.2  Jatkotoimitukset/(1-10 tilastoyksikköä)

180,00 euroa/vuosi

4.3.3  Lisätilausyksikkö

3,00 euroa/vuosi

Säännölliset tilastoraportit 4.5.2010 ovat
- Nimikkeen vienti- ja/tai tuontitiedot  kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuositoimituksina (tilausyksikkönä nimike)
- SITC-raportit maittain kuukausi-, neljännesvuosi- tai vuositoimituksina (tilausyksikkönä  maa)
- Liikennetilastot (tilausyksikkönä taulukko per suunta saapuneet tai lähteneet)
- Kuljetustilastot (tilausyksikkönä taulukko per suunta tuonti tai vienti)

4.4. Säännöllisen kuukausidatan toimitus vakiomuotoisena ulkomaankauppatilastoaineistosta CD-rom -levykkeellä 

4.4.1 Yhden kuukauden tilastoaineisto

750,00 euroa/kk

4.4.2  Koko vuoden tilastoaineisto (12 kk+vuosipäivitys)

9 750,00 euroa/vuosi

4.5. Sopimuksen mukainen hinnoittelu tapauskohtaisesti    

5.  Käteisasiakkaan avustaminen kauppatavaraa koskevan tullausilmoituksen täyttämisessä, lukuun ottamatta hallintomenettelyyn kuuluvaa tavanomaista ohjausta  

22,00 euroa/ilmoitus

6. Tilauksesta tehtävät arkistotutkimukset, yritys- ja muut palvelut 

Hinta sovitaan toimeksiantokohtaisesti.
Minimiveloitus 1/2 tuntia.

6.1  Arkistotutkimukset, hinta sovitaan toimeksiantokohtaisesti

6.2  Koulutus yrityksissä

140,00 euroa/tunti

6.3  Kirjalliset selvitykset

110,00 euroa/tunti

6.4  Asiantuntijatyö

90,00 euroa/tunti

6.5  Toimistotyö

84,00 euroa/tunti

6.6  Tietokannoista tehtävät  yksilöidyt poiminnat

6.6.1     Yksilöidyn aineiston määrittely

610,00 euroa/uusi tilaus

6.6.1.1   Lisätoimitukset

160,00 euroa/toimituskerta

7. Tullilaitoksen toimitilojen, kaluston ja välineiden käyttö

Hinta sovitaan tapauskohtaisesti.  

8. Muut palvelut

8.1 Otteet- ja jäljennökset

8.1.1  ensimmäiseltä sivulta

8,90 euroa (alv:ton)

8.1.2  seuraavilta sivuilta

80 senttiä (alv:ton)

oikeaksi todistettuna

8.1.3 ensimmäiseltä sivulta

9,80 euroa (alv:ton)

8.1.4 seuraavilta sivuilta

1,20 euroa (alv:ton)

8.2 Telekopiot

8.2.1 ensimmäiseltä sivulta

15,00 euroa

8.2.2 seuraavilta sivuilta

1,90 euroa

8.3 Tulli- ja muut  todistukset

28,00 euroa (alv:ton)

8.4 Lähettäminen
Liiketaloudelliseen suoritteeseen kuuluvan aineiston lähettäminen asiakkaan pyynnöstä

8.4.1 kirjelähetys

5,10 euroa + postimaksu

8.4.2 pakettilähetys

8,20 euroa + postimaksu

Postimaksu veloitetaan postitaksan mukaan.

8.5 Toimitusmaksu, muu kuin tilastoaineisto  
peritään silloin kuin lähettämiseen liittyy postiennakko, saantitodistus

8,60 euroa + Postin kulut
9. Tullilaitoksen lomakkeet

Hinnat lomakekohtaisia. Erillinen hinnasto.   

THT