Hyppää sisältöön

Tullihallituksen päätös siirtymäajan (ns. grace period) päättymisestä turvauudistuslainsäädännön tarkoittamissa tapauksissa

12.4.2011 15.38
Tiedote

53/2011, TE/JS

Tullihallitus

Määräys

Dnro
53/010/11

Antopäivä
12.4.2011

Säädösperusta
Tullikoodeksi ja tullikoodeksin soveltamisasetus; kansallinen tullilaki

Voimassaoloaika
12.4.2011 alkaen toistaiseksi

Kohderyhmät
Kuljetusliikkeet, väliaikaisten varastojen pitäjät, tavaroiden tuojat ja viejät sekä huolintaliikkeet

Euroopan unionin turvauudistukselle annettu siirtymäaika (annettu komission asetuksessa 273/2009) päättyi 31.12.2010, minkä seurauksena 1.1.2011 alkaen Tullille on ollut annettava Euroopan unioniin saapuvasta ja täältä poistuvasta tavarasta turvauudistuslainsäädännön tarkoittamissa tapauksissa ja määräajoissa lainsäädännössä määritetyt tiedot sähköisesti.

Tullihallituksen päätöksessä 204/010/30.12.2010 todettiin, että Suomen tulli ei aluksi kohdista sanktioita niihin asiakkaisiin, jotka eivät kykene ilmoituksia antamaan sähköisesti. Tämä EU-tasolla ”grace period” -nimellä tunnettu käytäntö tulee saapuvan liikenteen osalta päättymään koko EU:ssa 30.6.2011.  

Tämä päätös koskee ainoastaan Suomen tullille annettavia ilmoituksia, ei siis muissa EU-maissa mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia tai tietoja esimerkiksi tilanteessa, jossa varamenettelyssä on käytetty paperilla annettuja tulli-ilmoituksia.  

Sanktiointi perustuu kansalliseen tullilakiin

Kun kuljetusväline saapuu yhteisöön tai poistuu yhteisöstä Suomen rajalla eikä EU-lainsäädännössä ja Tullihallituksen asiasta aikaisemmin antamissa päätöksissä edellytettyjä ilmoituksia ole asianmukaisesti annettu ennen yhteisöön saapumista tai yhteisöstä poistumista, tulee ilmoitukset tehdä välittömästi saavuttaessa EU:n tullialueelle tai ennen poistumista EU:n tullialueelta.

Ilmoituksen antaminen säädetyn määräajan jälkeen saattaa viivästyttää tavaran kuljetuksia. Tulli voi myös määrätä ilmoitusmenettelyn täyttämättä jättämisestä kansallisen lainsäädännön mukaisesti virhemaksua. Virhemaksua ei kanneta, jos ilmoitukset olisi tullut tehdä toiseen jäsenmaahan.

Toiminta tietojärjestelmäongelmissa

Tietojärjestelmäongelmien aikana noudatetaan Tullin ao. tilanteessa antamia varamenettelyohjeita.

THT