Hyppää sisältöön

Tullstyrelsens beslut om angivande av Portnet- och IMO-nummer i anmälningar om uppvisande vid införsel och utförsel (IE 347 och IE 547)

6.8.2010 9.20 | Publicerad på svenska 20.1.2017 kl. 13.22
Pressmeddelande

132/2010, JS/R Sonninen

Tullstyrelsen

      Föreskrift

Dnr
132/010/10

          Datum
          6.8.2010

Författningsgrund
Tullstyrelsens beslut 184/010/09

Giltighetstid
Tills vidare

Målgrupper
Tulldistrikten, företag som enligt tullkodexen och tillämpningskodexen transporterar eller flyttar varor som ankommer till, avgår från eller går genom gemenskapen, andra aktörer eller deras ombud nämnda i lag

Tillägg till datainnehållet i anmälningar om uppvisande av avgående och ankommande varor

Portnet-anmälans nummer

Vid transporter i sjötrafiken ska man både i anmälningar om uppvisande vid införsel och i anmälningar om uppvisande vid utförsel också ange det identifikationsnummer som Portnet-systemet skapat (Portnet-nummer).

När man använder Tullens webbtjänst ska man ange numret i punkten ”Transportens referensnummer”.

Vid meddelandebaserad deklarering ska Portnet-numret anges i AREX-datamodellens meddelanden IE 347 och IE 547. Numret ska i dessa meddelanden anges i dataelementet ”Transportens referensnummer”:

IE 347 och IE 547:

LEVEL 1

RDO

Format

Path

(General type)

Type

Transportens referensnummer

D

an..35

[Declaration] BorderTransport Means

journey

lineType

Villkoret för dataelementet i båda meddelandena preciseras enligt ovan.

IMO-numret ska användas som fartygets identitet

I de anmälningar om uppvisande vid införsel och utförsel som lämnas in till Finland ska fartygets IMO-nummer användas som fartygets identitet.

När man använder Tullens webbtjänst ska man ange IMO-numret i punkten ”Transportmedlets identitet vid gränsen”.

Vid meddelandebaserad deklarering ska IMO-numret anges i AREX-datamodellens meddelanden IE 347 och IE 547. IMO-numret ska i dessa meddelanden anges i dataelementet ”Transportmedlets identitet vid gränsen”

IE 347 och IE 547:

LEVEL 1

RDO

Format

Path

(General type)

Type

Transportmedlets identitet vid gränsen

D

an..27

[Declaration] BorderTransport Means

(TransportMeans) identity

transportMeans
Identifier

Villkoret för dataelementet i båda meddelandena preciseras enligt ovan.

Ändringarna obligatoriska fr.o.m. 1.9.2010 och 1.1.2011

Ändringarna blir obligatoriska
- den 1 september 2010 i Tullens webbtjänst
- den 1 januari 2011 i meddelandebaserad deklarering.

Kunderna kan dock genast börja ange dessa uppgifter.

TMD