Hyppää sisältöön

Tullihallituksen määräys TIR-hyväksymistodistuksen vahvistamisesta

27.12.2012 15.37
Tiedote

169/2012, AHa/JS

Tullihallitus

Määräys

Dnro
169/010/12

Antopäivä
21.12.2012

Säädösperusta
TIR-sopimuksen III liitteen 8 kohta
Tullilaki (1466/1994) 4 § 2 momentti

                    
Voimassaoloaika
1.1.2013 lukien toistaiseksi.                                                                                  

Kohderyhmät
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)
Katsastustoimipaikat
Tullipiirit

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ja Tullihallitus sopivat 60-luvun lopulla, että autokatsastusmiehet voivat tehdä tulliviranomaisten pyynnöstä TIR-kuntoisuustarkastuksia. TIR-sopimuksen liitteen III kohdan 8 mukaan toimivaltaisen viranomaisen on vahvistettava TIR-hyväksymistodistus. Suomessa TIR-sopimuksessa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Tulli. Tämän vuoksi kaikki Suomessa myönnettävät, uusittavat tai peruutettavat TIR-hyväksymistodistukset on Tullin vahvistettava.

Kuultuaan asiassa valtiovarainministeriötä, liikenne- ja viestintäministeriötä ja Liikenteen turvallisuusvirastoa (Trafi) Tullihallitus kumoaa 1.1.2013 lukien autokatsastusmiesten oikeuden vahvistaa itsenäisesti TIR-hyväksymistodistuksia. Samasta päivämäärästä lukien tullitoimipaikat vahvistavat kaikki Suomessa myönnettävät, uusittavat tai peruutettavat TIR-hyväksymistodistukset. Ennen vahvistamista Tulli voi pyytää hakijaa toimittamaan lausunnon kuljetusyksikön TIR-kelpoisuudesta. Vain TIR-kuntoisuusasiantuntijan antama lausunto voidaan hyväksyä.

Tulli aloittaa TIR-kuntoisuusasiantuntijoiden rekisteröimisen 1.1.2013 alkaen. Rekisteröinnin edellytyksenä ovat:

  • henkilön todistettu oikeus suorittaa raskaankaluston rekisteröintikatsastuksia;
  • Tullin järjestämän tentin avulla osoitettu TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisten määräysten (TIR-kelpoisuusvaatimusten) tuntemus;
  • henkilö ei saa olla syyllistynyt vakavaan tai toistuvaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

Kuljetusyksikön haltija voi 30.6.2013 saakka hyväksyttää kuljetusyksikön joko valtuutetulla katsastusasemalla tai hyväksytyn TIR-kuntoisuusasiantuntijan lausunnon kanssa tullitoimipaikassa.

Lisätiedot ja ohjeet TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hakeutumisesta ovat Tullin Internet-sivuilla: www.tulli.fi (julkaistaan kevään 2013 aikana).

THT