Hyppää sisältöön

Tulli turvaa veronkantoa ja torjuu verovajetta tehokkaasti

16.4.2019 9.15
Tiedote

Verovajetta torjutaan Tullin eri toiminnoissa tehokkaasti ja laaja-alaisesti. Valtaosa verovajeesta syntyy tulliselvitykseen liittyvistä väärinkäytöksistä sekä menettely- ja ilmoitusvirheistä.  

Tulli ehkäisee verovajeen syntymistä edistämällä aktiivisesti ulkomaankaupan ja tulliasioinnin sujuvuutta, mikä edesauttaa virheetöntä ja oikea-aikaista velvoitteiden hoitamista.

Valtaosa verovajeesta aiheutuu tulliselvitykseen liittyvistä tahallisista väärinkäytöksistä sekä tahattomista menettely- ja ilmoitusvirheistä.  Tulliselvitykseen liittyvän verovajeen suuruus oli vuonna 2018 arviolta noin 103–128 miljoonaa euroa.

Tullin kantamien verojen ja maksujen verojäämät eli asiakkaiden maksamatta jääneiden verojen määrä oli vuonna 2018 noin 2 miljoonaa euroa. Verojäämien alhainen taso useana vuotena peräkkäin perustuu Tullin ennakoivaan asiakasneuvontaan ja lupakäytäntöihin sekä reaaliaikaiseen ja jälkikäteen tehtävään valvontaan. 

Tullin talousrikostutkinnan laskennallinen yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli vuonna 2018 yhteensä noin 27,35 miljoonaa euroa. Tulli tutki vuonna 2018 yhteensä 1 294 veropetosta, joka oli korkein määrä viiteen vuoteen. Tullin tutkimien veropetosten määrä on kasvanut kaikkien tekomuotojen osalta.

Tullin yritystarkastuksen tekemien yritys- ja asiakirjatarkastusten perusteella ehdotettiin vuodelta 2018 jälkikannettavaksi veroja ja sanktioita yhteensä noin 17,2 miljoonaa euroa.

Verkkokaupan kasvu näkyy tuoteväärennösten valvonnassa. Vuonna 2018 Tulli pysäytti 2,2 miljoonan euron edestä tuoteväärennöksiä. Valvonnalla pyritään paitsi suojaamaan verotuloja sekä oikeudenhaltijan taloudellisia intressejä myös suojelemaan kansalaisia terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisilta tuotteilta.

Torjuessaan rajat ylittävää rikollisuutta Tulli ehkäisee verovajeen muodostumista muidenkin kuin omalla kantovastuullaan olevien verojen osalta.  Tulli valvoo myös maahantuonnin arvonlisäveron oikeellisuutta niissäkin tapauksissa, joissa veron kantaa Verohallinto. 

Harmaan talouden torjunta Tullin strategian keskeisiä tavoitteita

Verovajeen vähentäminen kuuluu keskeisesti Tullin harmaan talouden torjuntahankkeeseen. Harmaan talouden tehokas torjunta on yksi Tullin strategian 2016-2010 keskeisiä yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita.

Tulli torjuu harmaata taloutta ja talousrikollisuutta Suomessa yhdessä 20 muun viranomaisen kanssa. Tulli osallistuu valtakunnallisen harmaan talouden ja talousrikostorjunnan strategian 2016–2020 sekä siihen liittyvän toimenpideohjelman toteuttamiseen. 

Lue myös:  

Verohallinnon tiedote (16.4.2019): Panostaminen harmaan talouden torjuntaan on kannattanut – jatko tulevan hallituksen vastuulla

Lehdistötiedotteet