Hyppää sisältöön

Tulli tukee ulkomaankauppaa käyviä yrityksiä erilaisilla maksuttomilla palveluilla

5.9.2014 9.00
Tiedote

Tulli edistää kansainvälisen tavarakaupan sujuvuutta ja oikeellisuutta tarjoamalla yrityksille monia maksuttomia palveluita, kuten neuvontaa ja koulutusta. Yritykset voivat myös hyödyntää Tullin monipuolisia ulkomaankaupan tilastoja liiketoimintaa suunnitellessaan. Konkreettisia hyötyjä yritykset saavat hakemalla Tullin kautta vientituotteilleen etuuskohtelua tai tullimenettelyihinsä helpotuksia.

Monipuolisena ulkomaankaupan palvelu- ja lainvalvontaorganisaationa Tullilla on paljon osaamista ja tietoa kansainvälisestä kaupasta. Tätä tietoa ja osaamista Tulli jakaa yrityksille tarjoamalla niille sopivat ja kustannustehokkaat asiointikanavat, maksutonta ja maksullista asiakkaiden tarpeisiin räätälöityä vienti- ja tuontikoulutusta sekä mahdollisuuden yhteistyössä Tullin kanssa kehittää tullimenettelyjä ja asiointikanavia.

Lisäksi Tulli suojaa yrityksien mainetta varmistamalla tavaroiden turvallisuuden Tullilaboratoriossa. Asiakkailla on mahdollisuus suoraan vaikuttaa tullipalvelujensa kehittämiseen erilaisten valtakunnallisten ja alueellisten asiakastyöryhmien kautta.

Etuuskohtelua suomalaisille alkuperätuotteille

Suomalainen alkuperätuote voi saada tullietuuskohtelun, eli tullittomuuden tai alennetun tullikohtelun, viennissä maihin, joiden kanssa EU:lla on vastavuoroinen vapaakauppa- tai muu tullietuussopimus. Alkuperätuotteiksi luokitellaan sellaiset tuotteet, jotka täyttävät tietyt tuottamiselle ja valmistukselle määritellyt ehdot. Etuuskohtelun avulla vientiyritys voi saada kilpailuetua, koska tuote voi olla ostajalle edullisempi hankkia, jos siitä ei ole tarvinnut maksaa korkeita tullimaksuja.

Yksinkertaistuksia tullimenettelyihin

Yritykset, jotka käyttävät tullipalveluja säännöllisesti suuria määriä, voivat hakea lupaa saada yksinkertaistuksia tullimenettelyihinsä. Yksinkertaistetussa tullimenettelyssä yritys voi antaa tulli-ilmoituksen sähköisen ilmoitusjärjestelmän kautta Tullille mihin aikaan ja minä päivänä tahansa, mikä sujuvoittaa ja tehostaa yrityksen toimintaa.

Tulliasiointinsa helpottamiseksi yritys voi myös hakea Tullilta ilmaista luotettavan toimijan AEO-statusta, joka on voimassa koko EU:n alueella ja tulevaisuudessa jopa maailmanlaajuisesti.  Tämän lisäksi AEO-yrityksille on uutena ilmaisena palveluna tarjolla Tulli+ -asiakkuus, jonka kautta yritykset voivat todennetusti parantaa tullitoimintansa oikeellisuutta noudattamalla Tullin määräämää omavalvontaa.

Lisätietoja:

Tullin internetsivut http://www.tulli.fi/fi/yrityksille/index.jsp
Tullineuvonta, yritysasiakkaat, p. 0295 5202 tai sähköisesti http://www.tulli.fi/fi/yhteystiedot/kysy_tullineuvonnasta.jsp

Lehdistötiedotteet