Hyppää sisältöön

Tulli torjuu tehokkaasti verovajetta

Julkaisuajankohta 23.5.2016 9.00
Tiedote

Tulli torjuu verovajetta laaja-alaisesti ja tehokkaasti Tullin eri toiminnoissa. Tullin keräämien verojen ja maksujen osalta verovajeeksi arvioitiin verovuonna 2015 yhteensä noin 341 – 436 miljoonaa euroa, mikä oli Tullin  kokonaisveronkannosta (10,4 miljardia euroa)  noin 3 – 4 prosenttia. 

Tullin kantamille veroille ja maksuille on ollut tyypillistä verojäämien eli asiakkaan maksamatta jääneiden verojen määrän vähäisyys. Verojäämien taso on pysynyt erittäin matalana myös vuonna 2015.

Alhaisiin verojäämiin vaikuttavat keskeisesti muun muassa asiakkailta etukäteen edellytettävät vakuudet ja useiden menettelyjen luvanvaraisuus sekä tavaravirtoihin ja kuljetusketjuihin kohdistuva kontrolli, jonka yhteydessä verosaamisia varmistetaan muun muassa edellyttämällä asiakkaalta Tullin luottoasiakkuutta tai verojen välitöntä maksamista.

Tulli torjuu verovajetta myös  reaaliaikaisilla ja jälkikäteisillä valvonta-, tarkastus- ja rikostorjuntatoimilla, joiden avulla kontrolloidaan asiakkaiden toiminnan oikeellisuutta muun muassa verotuksellisesta näkökulmasta. Verovajeen vähentäminen on kuulunut keskeisesti myös Tullin harmaan talouden torjuntahankkeeseen.

Tehokas tavaraveronkanto on Tullin strategian ytimessä. Tulli pyrkii toiminnallaan turvaamaan tasapuolisten kilpailuedellytysten toteutumisen.

Verovajeen arviointi perustuu eduskunnan 26.9.2012 hyväksymään kannanottoon, jossa edellytettiin hallituksen raportoivan vuosittain tilinpäätöskertomuksensa yhteydessä arvioidusta verovajeesta.  Ensimmäistä kertaa verovajearvioita esitettiin verovajeen arviointimenetelmien kehittämistyöryhmän  loppuraportissa 21.3.2014.

Liite: Tullin verovajearviot vuosilta 2014 ja 2015, xls

Lisätietopyynnöt viestinnän mediapalvelun kautta, p. 0295 527 150

 

 

Mediatiedote