Hyppää sisältöön

Tulli tarjoaa uuden näkökulman maakuntien talouden seurantaan julkaisemalla tilaston tavaroiden ulkomaankaupasta maakunnittain

Julkaisuajankohta 16.12.2009 9.00
Tiedote

Tullihallitus on julkaissut ensimmäisen maakuntakohtaisen tilaston tavaroiden ulkomaankaupasta. Tullin käyttöönottamat uudet sähköiset tullausjärjestelmät mahdollistavat yritysten vienti- ja tuontitoimintojen tarkastelun toimipaikkakohtaisesti.

Miltei 60 % viennin arvosta muodostui neljässä maakunnassa

Tullihallituksen tilastojen mukaan 58 % suomalaisten yritysten tavarakaupan viennin arvosta muodostui vuonna 2008 Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Kymenlaaksossa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Uudenmaan yritysten osuus viennin arvosta oli 36 prosenttia. Pirkanmaan osuus viennistä oli yhdeksän prosenttia, Kymenlaakson seitsemän ja Pohjois-Pohjanmaan vähän yli kuusi prosenttia. Neljästä vienniltään suurimmasta maakunnasta vain Uudenmaan vienti kasvoi verrattuna vuoteen 2007. Pirkanmaan viennin arvo pysyi lähes entisellään, kun taas Pohjois-Pohjanmaan ja Kymenlaakson tavaraviennin arvo pieneni.

Uudenmaan maakunnan merkitys oli huomattavan suuri myös tavarakaupan tuonnissa. Uudenmaan yritysten osuus koko Suomen tuonnin arvosta oli 57 %.

Teollisuuden toimialojen osuus koko viennin arvosta ylitti 97 prosenttia neljässä maakunnassa

Teollisuuden toimialat vastasivat koko maan mittakaavassa 87 prosentista tavarakaupan viennin arvosta vuonna 2008. Teollisuuden toimialojen osuus maakunnan koko viennin arvosta oli korkein Pohjois-Pohjanmaalla, jossa se oli miltei 99 prosenttia. Seuraavaksi tulivat Pohjanmaa, Pohjois-Savo ja Lappi, joissa kaikissa teollisuuden osuus viennin arvosta oli vähintään 97 prosenttia.

Kaupan toimialojen osuus tavaraviennin arvosta oli maan keskiarvoa korkeampi Keski-Pohjanmaalla, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.  Kaupan toimialan tavaraviennin arvosta 72 prosenttia koostui tukkukaupasta ja 25 prosenttia moottoriajoneuvojen kaupasta. Kaupan toimialan tavaravientiin sisältyi selvästi myös jälleenvientiä. Tuonnissa teollisuuden toimialojen osuus oli 51 % ja kaupan 44 %.

Vientiä harjoittavien yritysten toimipaikkojen lukumäärät laskussa vuonna 2008

Vuonna 2008 vientiä harjoittavien yritysten toimipaikkojen lukumäärät olivat laskussa kaikissa maakunnissa vuoteen 2007 verrattuna. Vientiä harjoittavien toimipaikkojen lukumäärä väheni määrällisesti eniten Uudellamaalla. Kaiken kaikkiaan 197 toimipaikkaa Uudellamaalla ja 456 toimipaikkaa koko Suomessa lopetti vientitoiminnot. Syynä voi olla joko toimintojen keskittäminen yrityksen muihin toimipaikkoihin tai yrityksen viennin loppuminen kokonaan. Ulkomaan tavarakaupan tuonnin toimintoja harjoittavien toimipaikkojen lukumäärä kasvoi lähes kaikissa maakunnissa.

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Tiedustelut:
Tulliylitarkastaja Eija Pohjansaari, puh. 020 492 1855
Tulliylitarkastaja Jaana Lehtilä, puh. 020 492 1894
Tilastotiedote