Hyppää sisältöön

Tullen beslagtog den största mängden heroin på nästan 10 år

18.4.2019 8.00
Pressmeddelande

Tullen har undersökt en smugglingsorganisation som skickade heroin och för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen i postförsändelser till Finland. Sammanlagt skulle värdet på den beslagtagna narkotikan ha varit cirka 72 000 euro i gatuhandeln.

I januari 2019 beslagtog Posttullen vid Helsingfors-Vanda flygplats två postförsändelser från Nederländerna som innehöll 483 gram heroin. Postförsändelserna hade adresserats med felaktiga mottagaruppgifter  till en privatperson i Helsingfors. Det beslagtagna heroinet skulle ha räckt till minst 9 600 engångsdoser.

Det beslagtagna heroinet var den största enskilda mängden heroin som Tullen beslagtagit på nästan tio år. I Finland har det berusande läkemedlet Subutex, som används för substitutionsbehandling, nästan helt ersatt heroinet på marknaden.

Vid Tullens förundersökning kom det också fram att för konsumentmarknade förbjudna psykoaktiva ämnen hade skickats per post till Finland. Nästan två kilogram av dessa ämnen beslagtogs i samband med husrannsakningar.

Misstänkta finska medborgare

För heroinets del har Tullen undersökt brottshelheten som grovt narkotikabrott och för de psykoaktiva ämnena som smuggling och olaga befattningstagande med infört gods. Under förundersökningen har i Finland häktats fem personer, varav en har överlämnats från Kroatien till Finland på basis av en europeisk häktningsorder. De fem misstänkta är finska medborgare.

Tullens förundersökning av fallet är slutförd och ärendet har gått till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Helsingfors.

Pressmeddelande