Tullen beslagtog 144 kilo hälsofarliga läkemedelsförfalskningar

27.6.2017 9.00
Pressmeddelande

Tullen beslagtog 144 kilo läkemedelsförfalskningar, dvs. sammanlagt omkring 73 000 tabletter med förfalskade läkemedel. Läkemedelsförfalskningarna hade smugglats från Kina till Finland med avsikt att smuggla dem vidare till Slovenien. Två finländare är misstänkta för smugglingsförsöket.

I september 2016 beslagtog Tullen omkring 144 kilo förfalskade läkemedelsförpackningar som innehöll sammanlagt omkring 73 000 förfalskade tabletter. Sammansättningen som fanns angiven i förpackningspåskrifterna motsvarade inte innehållet i tabletterna. Dessutom var läkemedelssammansättningen som angetts på förpackningarna och uppgifterna i bipacksedlarna motstridiga.

Tullen misstänker två anställda vid ett företag inom speditionsbranschen i sydöstra Finland för smugglingsförsöket. De förfalskade läkemedlen kom från Kina, och hade smugglats till Finland från Hong Kong. Produkterna angavs vara hälsokostprodukter och kosttillskott.

Vid Tullens förundersökning kom det fram att avsikten hade varit att skicka läkemedelsförfalskningarna vidare från Finland till Slovenien. Man misstänker att preparaten har spridits vidare från Slovenien via webben till mottagare på olika håll i Europa. Man misstänker att liknande försändelser med förfalskade läkemedel har smugglats från Finland till Slovenien vid sex tidigare tillfällen i maj–oktober 2016. Enligt Tullens förundersökning har 1 000 kilo förfalskade läkemedel skickats till Slovenien, vilket omfattar uppskattningsvis 500 000 förfalskade tabletter.

De förfalskade läkemedlen innehöll syntetisk sildenafil

Läkemedelförfalskningarna som Tullen beslagtog har handelsnamnen Almea Extra Power for Men, 69 Lab Resizer och Durasan. Laboratorieundersökningar gjorda av Tullaboratoriet och Fimea visade att de förfalskade läkemedlen innehöll syntetisk sildenafil. Sildenafil nämndes inte i någon av uppgifterna om läkemedelsförfalskningarna. Som läkemedel används sildenafil i huvudsak för behandling av erektionsstörningar hos män.

Förfalskade läkemedelspreparat är farliga för användarna eftersom preparatens sammansättning och uppgifterna som anges om dem inte motsvarar varandra. Preparaten är särskilt farliga för personer som inte bör använda sildenafil av medicinska orsaker.

Internationellt samarbete

Tullen har anmält fallet till EU:s myndigheter för läkemedelstillsyn.

Ärendet har undersökts i samarbete med behöriga myndigheter i Kina, Lettland, Slovenien och Estland samt med EU:s polismyndighet Europol. 

Tullen har undersökt ärendet som grovt skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott, smuggling och skattebedrägeri. 

Förundersökningen är till sina väsentligaste delar avslutad och ärendet går till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Östra Nyland.

Pressmeddelande