Hyppää sisältöön

Tulli: Suomeen tuotiin hyvälaatuista ruokaviljaa vuosina 2016–2018

25.2.2019 8.00
Tiedote

Tulli tutki vuosina 2016–2018 kasvinsuojeluaineiden jäämiä Tullilaboratoriossa yhteensä 81 ruokaviljaerästä. Niistä 65 oli durumvehnää tai vehnää, 11 ruista ja 5 kauraa. 12 näytettä oli luonnonmukaisesti tuotettua ruokaviljaa, niistä neljä kauraa ja loput vehnää. Näytteet oli otettu sekä kolmasmaatuonnista että sisäkaupan valvonnassa. Alkuperämaat olivat Viro, Puola, Latvia, Ranska, Venäjä ja Kazakstan. Yhdestä tavanomaisesti tuotetusta durumvehnäerästä löytyi kasvinsuojeluainejäämiä, joista annettiin maahantuojalle huomautus, mutta yhdenkään erän maahantuontia ei kielletty kasvinsuojeluainejäämien vuoksi.

Samalla tarkastelujaksolla Tullilaboratorio määritteli raskasmetalleja yhteensä 10 ruokaviljaerästä. Niistä neljä oli virolaista kauraa ja kuusi vehnää tai durumvehnää Kazakstanista. Kaikki tutkitut erät olivat raskasmetallien osalta määräystenmukaisia.

Vuosina 2016–2018 Tullilaboratoriossa tutkittiin myös mykotoksiineja eli homemyrkkyjä yhteensä 79 ruokaviljaerästä. Niistä 12 oli luonnonmukaisesti tuotetusta viljasta. Eniten tutkittiin vehnää (70 viljaerää). Lähes kaikista näytteistä tutkittiin munuaisvaurioita aiheuttava okratoksiini A (67 näytteestä), jonka lisäksi määritettiin joistakin näytteistä (20 kpl) deoksinivalenoli sekä zearalenoni ja T-2- sekä HT-2-toksiini (nämä kolme 14 näytteestä).

Ruokaviljanäytteiden mykotoksiinipitoisuudet olivat kaikki alle lainsäädännössä annettujen raja-arvojen, joten yhtäkään viljaerää ei hylätty homemyrkkyjen takia.

- Koska viljat ovat osa ravintomme perustaa, on tärkeää tutkia niiden laatua ja turvallisuutta. Siksi myös Tulli tutkii maahantuotavasta ruokaviljasta homemyrkkypitoisuuksia, kasvinsuojeluaineiden jäämiä ja raskasmetallien määriä, tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling kertoo. Hänen mukaansa tarkastelujaksolla on tuotu Suomeen hyvälaatuista ruokaviljaa.

Kasvinsuojeluaineita käytetään suojelemaan kasveja kasvintuhoojilta (eli kasvitaudeilta, tuholaisilta ja rikkakasveilta) ja säätelemään kasvien kasvua. Koska kasvinsuojeluaineiden on tarkoitus torjua tai hävittää eliöitä, niistä saattaa olla haitallisia vaikutuksia myös ihmisen terveydelle tai ympäristölle.

- Mykotoksiinit eli homemyrkyt ovat terveydelle haitallisia homeiden tuottamia aineenvaihduntatuotteita. Homesienten saastuttaessa viljaa pellolla tai varastoissa ne saattavat sopivissa ympäristöolosuhteissa tuottaa mykotoksiineja, tullikemisti Meri Kokkonen muistuttaa.

Metalleja esiintyy luonnostaan maaperässä. Maaperän metallipitoisuudet voivat kohota ihmisen toiminnasta johtuen esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden käytön vuoksi. Riittävän suurina pitoisuuksina metalleilla on haitallisia vaikutuksia terveyteen.

Lehdistötiedotteet