Hyppää sisältöön

Tullen avslöjade för andra gången verkställande direktör från norra Savolax – verksamheten med dopningsmedel fortsatte genast efter att häktningen upphört

17.1.2018 22.30
Pressmeddelande

Tullen meddelade den 17 augusti 2017 att Tullen hade avslöjat ett fall av systematisk och professionell import och distribution av dopningsmedel i norra Savolax. Enligt Tullens förundersökning hade dopningsmedel och läkemedelssubstanser sålts på den svarta marknadsplatsen Silk road i Tor-nätverket. Dopningsmedlen och råvarorna för tillverkning av dopningsmedel hade importerats till Finland i postförsändelser från Kina och Tyskland, och dopningsmedlen tillverkades och lagrades i en höghuslägenhet i norra Savolax.

Enligt Tullens förundersökning hade de misstänkta personerna skickat de färdiga dopningsmedlen till kunderna i postförsändelser, och betalningarna hade skett med kryptovalutan bitcoin. Tullens första förundersökning i fallet genomfördes hösten 2016 och våren 2017, och då stod tre personer som misstänkta.

Den huvudmisstänkta fortsatte med kriminell verksamhet

När Tullens förundersökning hade slutförts våren 2017 men innan fallet hade börjat behandlas i tingsrätten fortsatte den huvudmisstänkta med sin kriminella verksamhet i Tor-nätverket. Tullen kom genom sina egna förundersökningsmetoder den misstänkta på spåret.

Den huvudmisstänkta hade skapat nya användarkoder till marknadsplatser i Tor-nätverket och fortsatt med sin omfattande förmedling av dopningsmedel nästan genast efter att hen i slutet av mars 2017 hade frigetts från fängelset där hen suttit under den tid Tullens förundersökning pågått. Personen, som nu misstänks för fortsatt grovt dopningsbrott, arbetar som verkställande direktör för en disponentsbyrå i norra Savolax och har missbrukat sin ställning bl.a. genom att beställa dopningsmedel till lägenheter som stått tomma i de husbolag som hen svarat för.

Gömställe i väggkonstruktioner

Tullen upptäckte ett gömställe i väggkonstruktionerna i klädrummet i den huvudmisstänktas lägenhet. I gömstället fanns en stor mängd dopningsmedel och läkemedelssubstanser samt prekursorer och tillbehör för tillverkning av dopningsmedel, t.ex. tomma dopningsampuller och etiketter för dessa. I gömstället fanns också en dator med vilken handel med dopningsmedel hade bedrivits i Tor-nätverket, samt 5 400 euro kontanter.

Gömstället hade byggts skickligt och mycket planmässigt, men Tullen avslöjade det med hjälp av sina tekniska och taktiska metoder.

Dopningsmedel för en persons missbruk för mer än 2 000 år

Enligt Tullens förundersökning har det ut på den illegala marknaden under tiden mellan augusti 2016 och augusti 2017 kommit minst 34 600 milliliter dopningsmedel i flytande form och 12 450 milliliter läkemedelsubstanser i flytande form. Under förundersökningen har Tullen därtill vid genomsökningar och i samband med import hos två misstänkta personer beslagtagit sammanlagt över 22 000 milliliter dopningsmedel i flytande form och över 9 800 gram dopningsmedel i pulverform samt över 12 200 milliliter läkemedelssubstanser i flytande form.

Enligt Tullens förundersökning har den huvudmisstänkta sålt vidare dopningsmedel och läkemedelssubstanser för åtminstone 135 000 euro. Dopningsmedlen har i huvudsak varit anabola steroider eller testosteron och läkemedelssubstanserna bl.a. potens- och bantningsläkemedel samt antiöstrogen, som används tillsammans med testosteron.

De dopningsmedel som var avsedda att säljas vidare men som Tullen beslagtog skulle ha räckt till mer än sextusen användningsperioder. Med en användningsperiod avses enligt Högsta domstolens riktlinjer (beslut 2008:51, 2009:67 och 2107:88) den mängd dopningsmedel som en person i genomsnitt använder under en period av fyra månader. Sextusen användningsperioder skulle ha räckt till dopningsmedel som en person skulle ha kunnat missbruka i mer än 2 000 år.

Enligt Tullens förundersökning uppgår det sammanlagda värdet av de dopningsmedel och läkemedelssubstanser som sålts och de dopningsmedel och läkemedelsubstanser som beslagtagits under förundersökningen till mer än 430 000 euro. Tullen har under de två förundersökningarna i fallet beslagtagit över 75 000 euro från den huvudmisstänktas bankkonton och i samband med husrannsakningar. Av den huvudmisstänktas egendom har 42 000 euro samt 12,48 bitcoin belagts med kvarstad. Detta bitcoinbelopp motsvarar enligt nuvarande kurs (16.1.2018) mer än 135 000 euro.

Tullens förundersökning av det fortsatta grova dopningsmedelsbrottet är klar och ärendet går till Östra Finlands åklagarämbete för åtalsprövning. Den verkställande direktören från norra Savolax, som är den huvudmisstänkta för brottet, sitter fortfarande häktad.

Mera information:
Mera information fås via Tullens medietjänst, tfn 0295 527 150

Pressmeddelande